Simon Buschman – Langszij de tijd

Ondertitel: – opgaan in vergetelheid – Uitgegeven in: 2016 Samensteller: Simon Buschman Auteurs: Simon Buschman en 87 medeauteurs Tekst achterzijde boek Een klein jaar geleden: ik schrijf een gedicht voor m’n zus Anne-Marie over ‘opgaan in vergetelheid’. Een paar dagen later, een wandeling langs de Atlantische Oceaan – op dat moment opgestuwd door een zuidwester storm; metershoge golven met uiteenspattende schuimkragen, duikelende meeuwen, striemend strandzand; een zinderend allegro vivace van Sergej Rachmaninov. En in mijzelf vormt zich intussen het kalme, vastberaden voornemen om nog eenmaal met medeauteurs een bundel samen te stellen ‘vanuit en rondom’ genoemde thematiek. Met vereende krachten ontstaat ‘Langszij de tijd”. Ieder van de 87 medeauteurs geeft […]

Simon Buschman – Diepgroen het venster – Tanka

Uitgegeven in: 1981 Oplage: 350 exemplaren Uitgeverij: Kairos ISBN: 90 70338 08 4 Dicht tegen elkaar zitten jonge zwaluwen op een kerkhofkruis. Paden verder schikt een vrouw diep gebogen, wat bloemen Tekst achterzijde boek Tanka (‘het korte lied’) is één van de oudste Japanse dichtvormen. Het is een gedicht van vijf regels met 5-7-5 & 7-7 lettergrepen, zonder rijm of maat. De inmiddels in Nederland algemeen bekende Japanse dichtvormen haiku en senryu zijn uit de eerste drie regels van de tanka ontstaan. De tanka is een spontane gevoelsuiting, een persoonlijk gedicht, lyrisch van toon – en van een uiterste eenvoud. De korte vorm vraagt van de dichter zijn stemming en […]

Simon Buschman – Overzichtspagina

Vuursteen Keuze uit ingezonden werk Vuursteen herfst 2008 – 1 haiku Vuursteen winter 2011 – 1 tanka Eigen pagina Vuursteen herfst 2011 – En ook zoveel meer (4 tanka’s) Publicaties Titels 1981 – Diepgroen het venster – Tanka 1985 – De daken om ons heen – Gedichten 1998 – Haar blauwe vulpen – Haiku en senryu 2008 – Kalm op de vleugels 2011 – Gegeven de tijd 2016 – Langszij de tijd – opgaan in vergetelheid Gedichten opgenomen in: 1981 – Haiku – een vroege pluk (6 haiku’s) Als samensteller 1981 – Haiku – een vroege pluk. Bloemlezing van Nederlandse en Vlaamse haiku

Simon Buschman – Kalm op de vleugels

Schrijver : Simon Buschman Ondertitel : Gedichten, reflecties, vertellingen Jaar : december 2008 Aantal pagina’s : 139 Uitgave : Uitgeverij De Lemmer Tekst achterzijde … Ik ken de lange, dagenlange uren tijdens oogverblindende zandstormen, het wonder van een pasgeboren gemzenjong of het eenzaam sterven van een steenbok, terwijl de gieren al cirkelen; en de onuitsprekelijke pracht van mineralen, gesteenten, dalen en heuvellijnen; de uitputtende hitte die mij hier en nu mijn kleinheid laten beseffen of in een onverhoede crisis doet beanden; de kalme koelte van woestijnochtenden. Maar bovenal: het troosten landschap. Kalm op de vleugels − almaar roepend naar elkaar − keren ze terug; het ruisen van de branding vloeit […]

Simon Buschman – Kalm op de vleugels

 door Mirjam Arnoldy Simon Buschman, Kalm op de vleugels – Gedichten, reflecties, vertellingen, Uitgeverij De Lemmer, Lemmer. 140 pagina’s hardcover, in full colour, ISBN 978-90-79910-01-4 Wat zijn poëzie betreft is het enkele jaren stil geweest maar nu doet de haiku- en tankadichter Simon Buschman weer van zich spreken met een nieuwe, opmerkelijke uitgave onder de titel: Kalm op de vleugels. De bundel is een combinatie van zowel poëzie als proza. Het rijk gevarieerde proza bevat reflecties en vertellingen, waarin ook gedichten zijn verwerkt, zoals: Als kind al vroeg ik                                                Daar – aan droogstokken naar het zilte van de zee,                                     hangen ze, buiten bereik hoe het donker wordt,                                          van de zilte […]

Haiku – een vroege pluk

Bloemlezing van Nederlandse en Vlaamse haiku Jaar: 1981 Aantal pagina’s: 64 Uitgave: Uitgeverij Kairos ISBN: 90 7033 807 6 Samenstelling: Simon Buschman Het paard bleef bij het hek in de wei, maar zijn ogen zaten op mijn rug Paula Gomes Na de wandeling valt uit mijn haren een heel licht vogelveertje. Jaak Fontier Tekst binnenflap: De groeiende belangstelling in Nederland en Vlaanderen voor haiku is een opmerkelijk verschijnsel. Steeds meer schrijvers voelen zich aangetrokken tot deze Japanse, drieregelige dichtvorm van 5-7-5 lettergrepen. Deze bloemlezing bevat een zorgvuldige selektie uit het Nederlandstalige werk van zestig auteurs. De 160 gekozen haiku zijn in onderlinge samenhang gerangschikt en, zoals gebruikelijk bij haiku, ingedeeld […]

Uitgeverij Kairos

Kairos is de uitgeverij van Arjen F. de Groot, vaak in samenwerking met Drs. Henri Kerlen, die als vertaler en samensteller meewerkte aan veel publicaties. Titels 1981 – Diepgroen het venster, tanka door Simon Buschman 1981 – Haiku – een vroege pluk. Bloemlezing van Nederlandse en Vlaamse haiku 1987 – Buson: De maan in bezit – Haiku 1988 – Een handvol haiku 1990 – Een handvol senryu 1991- Een wolk van haiku 1992 – In een Japanse tuin – Haiku en tanka 1994 – Een klein heelal – haiku 1998 – Shiki: Geur van chrysanten – Haiku 1999 – Dauw op het mos – haiku 2001 – Basho: Een kikker […]