Haiku – een vroege pluk

Bloemlezing van Nederlandse en Vlaamse haiku Jaar: 1981 Aantal pagina’s: 64 Uitgave: Uitgeverij Kairos ISBN: 90 7033 807 6 Samenstelling: Simon Buschman Het paard bleef bij het hek in de wei, maar zijn ogen zaten op mijn rug Paula Gomes Na de wandeling valt uit mijn haren een heel licht vogelveertje. Jaak Fontier Tekst binnenflap: De groeiende belangstelling in Nederland en Vlaanderen voor haiku is een opmerkelijk verschijnsel. Steeds meer schrijvers voelen zich aangetrokken tot deze Japanse, drieregelige dichtvorm van 5-7-5 lettergrepen. Deze bloemlezing bevat een zorgvuldige selektie uit het Nederlandstalige werk van zestig auteurs. De 160 gekozen haiku zijn in onderlinge samenhang gerangschikt en, zoals gebruikelijk bij haiku, ingedeeld […]

Geschiedenis van Haiku in het Nederlands Taalgebied

Deze pagina is in bewerking. Reacties a.u.b. mailen aan info@haiku.nl Inhoudsopgave Hoe het begon in Japan Eerste Haiku in Nederland De Pioniers Vuursteen, kwartaaltijdschrift voor Haiku en Tanka Haiku Kring Nederland Haiku van bekende Nederlandse schrijvers Opkomst Nieuwe Media Hoe het begon in Japan De eerste Nederlander die haiku schreef was Hendrik Doeff, bewindhebber op het Nederlandse handelseilandje Dejima bij Nagasaki. Van zijn hand zijn twee haiku’s in 1819 in het Japans gepubliceerd. Waarschijnlijk was hij de eerste westerling die haiku’s schreef. De Japanse tekst van de eerste haiku is: 春風やアマコマ走る帆かけ船 harukaze ya / amakoma hashiru / hokakebune. Een Nederlandse vertaling is: Een lentebriesje her en der reppen ze zich: de zeilscheepjes Henkdrik Doeff […]

Tot het laatst betrokken

door Leidy de Boer Wind streelt eerst het gras suist door planten en struiken snoeit nu ook de bomen. Met wapperende haren zoek ik een goed heenkomen In Memoriam Gerard Lodder Begin maart ontvingen we het droevige bericht van het overlijden van Gerard Lodder. Deze ontroerende tanka van Gerard staat op de rouwkaart, naast een kleurige illustratie vrijwel zeker van zijn vrouw Betty Nijenhuis, die beeldend kunstenaar is. Gerard wordt in 1988 lid van de Haiku Kring Nederland en bezoekt de bijeenkomsten van de haiku-kern in Zeist onder leiding van Wanda Reumer. ‘Het dichten zit in mijn bloed,’ zegt hij in een interview in 2011 met Piet en Fieke van […]

Vonkenregen

Vonkenregen – het beste uit 25 jaar Vuursteen Samenstelling   : Ferre Denis, Jeanine Hoedemakers, Max Verhart Jaar                     : maart 2008 Uitgave               : ’t Schrijverke ISBN                    : 978 90 809482 5 9 Aantal pagina’s : 48 Tekst achterzijde Sinds 1981 is Vuursteen in ons taalgebied het toonaangevende blad op het gebied van de van oorsprong Japanse dichtvormen haiku, senryu en tanka. Drie van de huidige redactieleden kozen uit de eerste 25 jaargangen het beste dat er in die genres in onze taal is verschenen. Vonkenregen geeft daardoor een goed beeld van de […]

In memoriam Ada Suir (1924 – 2016)

een zacht windje fluistert door mijn witte haren – de goudenregen bloeit Ada Suir (7 mei 1924 – 12 juli 2016) Heel onverwacht is Ada gestorven. Lang was zij met haar haiku’s, senryu’s en tanka’s verbonden aan de Haiku Kring Nederland en een aantal haikukernen. Ada leerde de haiku begin jaren ’80 kennen via Wanda Reumer, bij wie zij langere tijd ‘in de leer’ is geweest – ook bij Wanda thuis. Zij bleef tot op hoge leeftijd een trouw bezoekster van de ontmoetingsdagen van de HKN. In de 3e bloemlezing “Haiku – Een kleine regenboog” (Uitgeverij Kairos, 1993), waaraan leden van de HKN en het Haikoe-centrum Vlaanderen meededen, schreef zij […]

Vuursteen 2016

Lente 2016 Blz.1 – Vuursteen 35 jaar Blz.2 – Keuze uit ingezonden werk – Poëzie Blz.6 – De haiku van het jaar Blz.7 – Vuursteen – de eerste vonken – Walter Vereertbrugghen Blz.10 – Een glas karnemelk – Haibun Blz.13 – Wakker (Ria Giskes) Blz.13 – Stil (Ria Giskes) Blz.14 – Arbeidsvitaminen (Elly Coppoolse-van den Berg Blz.14 – uit de context Blz.15 – Samen bouwen 4/5 – redactie Walter Vereertbrugghen Blz.17 – Uitslag najaarskukai 2015 “Rood” – redactie Arnold Vermeeren Blz.20 – Lentekukai 2016: Tanka – redactie Arnold Vermeeren Blz.21 – Haikubouwstenen; 9. correspondentie – Klaus Dieter Wirth Blz.28 – Een en al oor – Jos De Decker Blz.30 – […]

Kern Rotterdam

Drie jaar na de oprichting van de Haiku Kring Nederland werd de Haiku Kern Rotterdam in het leven geroepen door Wanda Reumer. Vrij snel formeerde zich een groep van tien haiku-dichters die maandelijks bijeen kwam om het eigen werk te bespreken. De eerste bundel kwam uit in 1986. Tot op heden komt de kern iedere tweede woensdagavond van de maand bijeen. De avonden hebben een vaste structuur waarin bij toerbeurt een inleiding wordt gegeven over haiku of over onderwerpen waarin een brug wordt geslagen met haiku. Ieder lid stuurt vooraf een haiku of tanka rond, die op de avond wordt besproken. Degene die de inleiding verzorgt, is die avond ook […]

Haikutranscriptie van Chinese poëzie

Paul Mercken Met dit essay wil ik een poging wagen om met de hulp van de haikudichtkunst, met name door middel van de transcriptieaanpak, Chinese poëzie in vertaling iets toegankelijker te maken voor haikuadepten. Eerst zal ik uitleggen wat ik met de term transcriptie bedoel. Vervolgens zal ik proberen aan te tonen dat er zich bij het vertalen van Chinese poëzie in westerse talen een aan het genre inherent probleem voordoet. Tenslotte zal ik betogen dat in bepaalde gevallen een transcriptie in haiku- of daaraan verwante vorm dit probleem gedeeltelijk ondervangt. Dit laatste zal ik met enkele voorbeelden trachten te onderbouwen. Transcriptie Onder transcriptie versta men hier het herdichten van […]