Ledenadministratie

Privacyverklaring

Met een lidmaatschap sluit u met Haiku Kring Nederland (HKN) een overeenkomst waarbij HKN de verplichting heeft u per kwartaal een exemplaar van de Vuursteen toe te sturen en waarbij u tot wederopzegging de verplichting heeft om de contributie te betalen als vermeld op de website van HKN. Opzeggen van de overeenkomst kan steeds per eind van ieder kalenderjaar.

HKN zal de door u opgevoerde (gewijzigde) persoonsgegevens verwerken. Het verwerken van uw persoonsgegevens kan worden uitgevoerd via geautomatiseerde procedures en houdt in het verzamelen, vastleggen, ordenen en vernietigen daarvan.

HKN zal nimmer vragen om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, blijken van lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Mocht HKN bijzondere persoonsgegevens ontvangen, dan zal zij die niet verwerken en onmiddellijk vernietigen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van (1) de financiële boekhouding, zoals het versturen van aanmaningen of het (telefonisch) benaderen bij niet of te late betaling, (2) het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie en (3) analyse van het totale ledenbestand op groei van het ledenbestand en veroudering of juist verjonging van het bestand.

De verwerking van de persoonsgegevens namens en voor HKN wordt uitgevoerd in eerste instantie door de administrateur of contactpersoon voor correspondentie (vermeld in de Vuursteen) en/of door (één van de leden van) het bestuur van de HKN. Deze personen zijn vrij om de gegevens te delen met andere (rechts)personen die binnen de HKN betrokken (kunnen) zijn bij de documentatie, de administratie en de uitvoering van de overeenkomst.

Ik geef HKN uitdrukkelijk toestemming om de door mij verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te delen met de (rechts)personen die betrokken (kunnen) zijn bij de documentatie, administratie en uitvoering van de overeenkomst.

Wanneer ik deze toestemming wil intrekken, zal ik dit schriftelijk aan HKN mededelen. HKN zal de persoonsgegevens vervolgens vernietigen voor zover (delen ervan) niet nog noodzakelijk ter voldoening van haar uit de wet voortvloeiende administratie en/of fiscale verplichtingen dienen te worden behouden.

Nieuw Lidmaatschap:

Welkom bij Haiku Kring Nederland. Een lidmaatschap inclusief een abonnement op kwartaaltijdschrift Vuursteen bedraagt € 35,- per jaar (buitenland € 40,- per jaar).  Aanmelden gaat eenvoudig door het invullen van onderstaand formulier:

Uw voornaam:

Uw achternaam:

Uw voorletters:

VrouwMan

Uw straat en huisnummer:

Uw postcode:

Uw woonplaats:

Uw telefoonnummer:

Uw e-mailadres:

Uw geboortedatum:

Vul aub onderstaande code in:
captcha

A.u.b. aanvinken in verband met de privacy wetgeving:
Ik heb de privacyverklaring gelezen en begrepen

Doorgeven van Wijzigingen:

Bent u verhuisd? Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Of heeft u wellicht een nieuw telefoonnummer? Leden van Haiku Kring Nederland geven hun wijzigingen eenvoudig door aan onze ledenadministratie via onderstaand formulier:

Uw voornaam (verplicht veld):

Uw achternaam (verplicht veld):

Uw E-mailadres (verplicht veld):

Verhuisd? Typ hier uw nieuwe adres:

Verhuisd? Typ hier uw nieuwe postcode :

Verhuisd? Typ hier uw nieuwe woonplaats:

Nieuw telefoonnummer? Typ hier uw nieuwe telefoonnummer:

Vul aub onderstaande code in:
captcha