Ontmoetingsdag 2018

Afbeelding: An van Waardenburg

Zaterdag 13 oktober organiseert de kern Almere de landelijke haiku dag bij “De Kemphaan” in Almere. Dit is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Zie:  https://www.kemphaan.nl/bereikbaarheid/

De kosten voor deelname zijn 7,50 euro voor leden en 10 euro voor introducés. Dit bedrag is inclusief koffie/thee en de lunch. Graag overmaken naar bankrekening IBAN: NL04INGB0004417231 ten name van Haiku Kring Nederland.

Programma ontmoetingsdag 2018
11.00u  ontvangst met koffie en thee
11.30u  welkomstwoorden door voorzitter en kern
11.45u  lezing medewerker Staatsbosbeheer
12.35u  uitreiking Paul Mercken tanka prijs
– boekentafel
13.00u  lunch / boekentafel
14.15u  muzikaal haiku intermezzo
14.45u  uitreiking bundel
Keuzeprogramma:
– haikubespreking uit de bundel,
– haiku schrijven nav kunstwerken of,
– naar buiten voor een ginko
16.00u   thee en koffie en voordragen van enkele haiku’s
gemaakt bij de keuzeprogramma’s
16.40u   afscheid/dankwoord voorzitter en haikukern Almere

Hopelijk tot dan,
Haiku kern Almere

U kunt inschrijven via onderstaand formulier.

Uw voornaam (verplicht veld):

Uw achternaam (verplicht veld):

Uw E-mailadres (verplicht veld):

Bent u aangesloten bij een Haiku Kern? Zo ja, welke?

captcha