Digitale Tanbun Kern — DTK

Een viertal honden,
al sinds jaren verwilderd,
trekt door het landschap;
ieder voor zich ― maar vooral,
met elkaar redden ze het.

Onder tanka als verzamelbegrip wordt verstaan: tanka, kyoka, sedoka.

Begin 2016 startte de Digitale Tanbun Kern ― DTK. Coördinator: Simon Buschman, in ruggespraak met Arnold Vermeeren en Jaap de Mol, ambassadeurs voor de tanka.

Onder een tanbun (voorheen: schaduwspoor) wordt verstaan: een eigen of andermans tanka, gevolgd door een prozatekst die uit die tanka is afgeleid of verweven is met een tekst waar een tanka uit voortvloeit; of anderszins herkenbaar van doen heeft met een tanka. Ofwel: een tanbun is een vanzelfsprekendheid van een of meerdere tanka’s met (poëtisch) proza. Werkafspraak voor 2017: het aantal woorden (tanka + proza) is hooguit 300. Deze tanbun wordt een zkv-tanbun genoemd: een zeer-kort-verhaal-tanbun. Hiernaast zijn er tanbun(s) met meer dan 300 woorden.

Wie lid is van de DTK

  • kan per seizoen tanbuns ter digitale bespreking naar de DTK-coördinator sturen,
  • ontvangt aan het begin van elk seizoen een set ingestuurde tanbuns.

Binnen en vanuit dit algemene kader kunnen allerlei vormen van uitwisseling en contact ontstaan.

Definitieve tanbun-versies kunnen met instemming van de tanbun-auteur op de website voor tanbuns geplaatst worden en/of aan het redactieberaad van het tijdschrift ‘Vuursteen’ voorgelegd worden. En dergelijke.

Het DTK zal bestaan uit ten hoogste tien tanbun-auteurs. Aanmeldingen bij Simon Buschman. Er kan een wachtlijst ontstaan. Er is voor toelating in de DTK geen ballotage anders dan aantoonbaar tanbun-auteur zijn of op eigen wijze toelichten waarom/waartoe dit te willen worden. Het © van een tanbun blijft bij de auteur.

Simon Buschman

simonbuschman227@gmail.com
www.tanka-tanbun.com