Eerste recital – haiku’s waar muziek in zit

Uitgeverij : ‘t Schrijverke
Uitgegeven : september 2008
ISBN : 978 90 809482 7 3
Samenstelling : Marlène Buitelaar, Karel Hellemans en Max Verhart

De bundel bevat 82 haiku’s van 57 auteurs, voorafgegaan door een inleidende beschouwing over het fenomeen muziek in haiku’s. De samenstellers maakten een keuze uit de collectie van ruim 1000 haiku’s die Marlène Buitelaar over dit onderwerp bijeen bracht (en waarover ze eerder al publiceerde in Vuursteen).
Erratum: Wie reeds in het bezit is van het bundeltje, wordt verzocht op pagina 29 in regel 2 van de tweede haiku van Karel Hellemans het lidwoord ‘de’ toe te voegen:

Tijdens de nachtmis
humt hij de kerstliedjes mee –
één octaaf lager.