Klachtenprocedure

Haiku Kring Nederland vindt het belangrijk om jou de mogelijkheid te geven een klacht in te dienen als je ontevreden bent over ons werk of hoe je door Haiku Kring Nederland bent behandeld. Wij nemen klachten serieus en streven ernaar om elke klacht zo zorgvuldig mogelijk te behandelen. Hieronder lees je meer over onze klachtenprocedure.

Wat verstaan wij onder een klacht?
Een klacht is een schriftelijke uiting van ongenoegen en ontevredenheid over de service die wij bieden of over activiteiten van onze organisatie. Soms is de scheidslijn moeilijk aan te geven. De klachtenprocedure is vooral bestemd voor een klacht of probleem. Voor vragen of aanbevelingen is deze klachtenprocedure niet van toepassing. Hiervoor kun je per mail contact opnemen via: info@haiku.nl. Ben je lid van Haiku Kring Nederland en wil je een adreswijziging, mutaties en/of opzegging doorgeven? Neem dan contact op met onze ledenadministratie via een formulier op deze webpagina: https://haiku.nl/ledenadministratie-haiku-kring-nederland/

Hoe dien je een klacht in?
Een klacht kun je op verschillende manieren bij ons indienen.
– Door een bericht te sturen via het contactformulier op onze website. Geef hierbij onder ‘Onderwerp’ aan dat het gaat om een klacht.
– Door een e-mail te sturen naar info@haiku.nl onder vermelding van ‘klacht’.

Hoe wordt de klacht afgehandeld?
Zodra wij een klacht hebben ontvangen, registreren wij deze en wordt de klacht besproken met de betrokkenen. Wij streven ernaar om binnen één werkweek de ontvangst te bevestigen en om de klacht binnen 21 dagen inhoudelijk te beantwoorden. Vraag een inhoudelijk antwoord op een klacht meer tijd? Dan informeren we je daarover. Veelal zal dit via e-mail gebeuren, maar soms kan dit – indien gewenst – ook telefonisch.

Wat gebeurt er verder met de klacht?
Alle klachten die wij registreren, worden door ons gerapporteerd, geanalyseerd en geëvalueerd. Indien nodig worden de klachten besproken in het bestuurlijk overleg. Naar aanleiding van de klachtenanalyse kan de werkwijze binnen Haiku Kring Nederland aangepast worden.