Tanbun Wedstrijd 2022

Dank voor je bezoek. De uiterste inzenddatum van onze tanbunwedstrijd is verstreken. Je kunt helaas niet meer inzenden. De prijsuitreiking staat gepland op de haiku-ontmoetingsdag op zondag 23 oktober in Antwerpen. De prijswinnaars ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging. Op deze webpagina zal na de prijsuitreiking de uitslag gepubliceerd worden.

De ‘Paul Mercken Aanmoedigingsprijs’ voor het jaar 2022 is een tanbunwedstrijd. Een tanbun is een vorm van Japanse dichtkunst waarin zowel proza als poëzie aanwezig zijn. Een tanbun hanteert beeldrijk proza waarin één of meer tanka’s zijn verwerkt. Een tanbun kan een beknopte, lange of zeer lange prozatekst bevatten. Voor deze poëziewedstrijd geldt dat in de ingezonden tanbun beknopt én beeldrijk proza verwerkt is. Het streven is om het proza en de poëzie in een spannende verhouding tot elkaar te laten staan, zodat de lezer zich kan inleven in het verband. Als uw tanbun bij de prijswinnaars behoort, dan ontvangt u van ons bericht.

Voor de winnaars zijn mooie geldprijzen beschikbaar. De winnaar ontvangt 250 euro. Voor de tweede en derde prijs zijn respectievelijk 150 en 100 euro beschikbaar. Hieronder het wedstrijdreglement:

  • Maximaal één Nederlandstalige tanbun per persoon.
  • In de tanbun zijn minimaal één tanka en maximaal drie tanka’s verwerkt.
  • De tanbun mag niet eerder in het openbaar domein gepubliceerd zijn. De besloten facebook werkplaats van HKN hoort niet tot het openbaar domein.
  • Strikte toepassing van klassieke tanka regels, zoals 5-7-5-7-7 lettergrepen, is niet vereist.
  • De jury van de tanbun wedstrijd bestaat uit: Inge Steenmeijer, Henk van der Werff en Simon Buschman. Lodewijk Ouwehand verzorgt het wedstrijdsecretariaat.
  • Over de uitslag kan niet gecommuniceerd worden.
  • De prijsuitreiking is tijdens de Haiku-Ontmoetingsdag zondag 23 oktober in Antwerpen.
  • De uiterste inzenddatum is 1 augustus 2022.

De smaak te pakken? Meedoen aan meer schrijfwedstrijden? Kijk ook eens op: