Haiku Stichting Nederland

Doelstellingen
Het doel van Haiku Stichting Nederland is:
a. Haiku meer bekendheid geven in Nederland
b. Stimuleren om zelf Haiku te schrijven
c. Innovatie realiseren in de verschijningsvorm van Haiku

Visie
De achterliggende visie op deze doelstellingen is dat haiku kan helpen bij het stimuleren van creatief taalgebruik. De uitdrukkingsvaardigheid van mensen wordt beter en dit kan leiden tot een beter begrip voor elkaar. Door haiku staan mensen stil bij hun eigen verwondering. Dit helpt bij de persoonlijke ontwikkeling en om open te staan voor nieuwe inzichten. Haiku kan een eerste opstap zijn naar het verder schrijven van en het experimenteren met poëzie.

Om de doelstellingen te bereiken is gekozen voor onderstaande interventiestrategie:
~ Om de bekendheid van haiku te vergroten wordt gebruik gemaakt van nieuwe media in combinatie met free publicity.​
~ Het zelf schrijven van haiku wordt gestimuleerd door het verspreiden van gratis e-boekjes, inspiratietips en door het organiseren van online kukai.
~ Voor haiku-innovatie worden kunstenaars en dichters gestimuleerd tot vernieuwing. Mecenassen zijn belangrijk om deze vernieuwing te financieren. ​

JAPAN 2014 225

Contact
Haiku Stichting Nederland
Stokroos 30
2317 ER Leiden
06 29 19 69 80

E-mail: info@haiku.nl
KvK: 61607932
RSIN: 854411537
Bank: NL09 TRIO 0197 9862 85

Jaarverslagen

ANBI informatie
Haiku Stichting Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende instelling. Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over fiscaal gunstig schenken? Klik hier.