Haiga Wedstrijd 2021

Dank voor uw interesse. Tijdens de ontmoetingsdag van Haiku Kring Nederland zijn de prijswinnaars bekend gemaakt. De eerste prijs was voor Karen Serrus. De tweede prijs ging naar de gezamenlijke inzending van Conny Bijdevier en Petra van Schendel. En de derde prijs was voor Elyn Doornenbal.

Klik hier voor het juryrapport en alle inzendingen.

Welkom bij de wedstrijd om de Paul Mercken Aanmoedigingsprijs 2021. Het betreft deze keer een haigawedstrijd. Een haiga is een combinatie van haiku en beeld (doorgaans figuratief), waarbij de haiku in het beeld verwerkt is. Het streven is om het beeld en de tekst in een spannende verhouding tot elkaar te laten staan, zodat het publiek uitgedaagd wordt om het verband te ontrafelen.

Fijn dat u interesse heeft om mee te doen. Let op: Haiga =  haiku + beeld. Voor de winnaars zijn mooie geldprijzen beschikbaar. De eerste prijs bedraagt 250 euro. Voor de tweede en derde prijs zijn respectievelijk 150 en 100 euro beschikbaar.

Het wedstrijdreglement:

 • U mag maximaal één haiga inzenden.
 • De ingezonden haiga bevat één haiku. Haiku en beeld vormen een geheel. Let erop dat de haiku géén samenvatting in woorden is van het beeld en dat het beeld géén directe illustratie is van de tekst.
 • De haiku is in het Nederlands geschreven.
 • Voorwaarde is dat het beeld handgemaakt is. Foto’s en digitaal bewerkte illustraties zijn niet toegestaan. 
 • Alle werkvormen zijn toegestaan; tekening, schilderij, aquarel, maar ook textiele vormgeving of een 3D werkstuk. Creativiteit wordt gewaardeerd.
 • Samenwerken met een kunstenaar en/of een kalligraaf is toegestaan. Het inzenden als duo of als trio wordt gestimuleerd. 
 • De haiga mag niet eerder in het openbaar domein gepubliceerd zijn. De besloten facebook werkplaats van HKN hoort niet tot het openbaar domein.
 • Strikte toepassing van klassieke haiku regels, zoals 5-7-5 lettergrepen en een seizoenwoord, is niet vereist.
 • De jury van de haiga wedstrijd bestaat uit: Henk van der Werff en Jan Guichelaar. Lodewijk Ouwehand verzorgt het wedstrijdsecretariaat.
 • Over de uitslag kan niet gecommuniceerd worden.
 • Meedoen is eenvoudig. Maak een duidelijke foto van uw haiga en e-mail deze foto aan: inktsteen20@gmail.com
 • Ingezonden haiga’s kunnen gebruikt worden in publicaties van Haiku Kring Nederland zoals bijvoorbeeld Haiku.nl en Vuursteen.
 • De prijsuitreiking is tijdens de HKN ontmoetingsdag op 30 oktober 2021. Als uw inzending bij de prijswinnaars behoort, dan ontvangt u tijdig bericht. De prijswinnende haiga’s zullen tijdens de ontmoetingsdag te zien zijn.
 • De uiterste inzenddatum is 1 augustus 2021.

Meedoen?

Stuur voor 1 augustus 2021 via e-mail een foto van uw haiga naar: inktsteen20@gmail.com

Vergeet aub niet te vermelden:

 • De naam van de auteur en de kunstenaar(s).
 • De titel van het werk.
 • Praktische informatie zoals de afmetingen van het werk, de gebruikte materialen en de gebruikte techniek.

Veel creativiteit gewenst !

De smaak te pakken? Meedoen aan meer schrijfwedstrijden? Kijk ook eens op: