Ferre Denis – Het zachte gonzen

door Leidy de Boer

Samenstelling: Ferre Denis
Titel: Het zachte gonzen, Haiku bloemlezing wedstrijd 2011
Uitgave: Haikoe-kern Antwerpen
Uitgegeven in: 2011
ISBN: 978-90-75714-60-9
60 pagina’s

In deze fraai vormgegeven bundel vinden we een bloemlezing uit 430 verzen die door 92 auteurs werden ingezonden voor de wedstrijd van de haiku-kernen Antwerpen en Wilrijk.

Het thema van de wedstrijd was vrij. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen haiku en senryu en er mochten geen verzen ingezonden worden die al gepubliceerd waren. Of alle inzenders zich aan deze laatste eis gehouden hebben, weet ik niet, want een paar keer kreeg ik bij het lezen van de bundel het idee dat de haiku of senryu mij niet onbekend was.

In het voorwoord schrijft het jurylid Walter Vereertbrugghen dat slechts 39% van de gedichten ‘minstens 1 punt kreeg’ en ‘amper 21% kon rekenen op meer dan een minimale ondersteuning van de jury’. Van 45 dichters, die op alfabet staan gerangschikt, werden één of meerdere verzen in deze bloemlezing opgenomen. Totaal zo’n 90 verzen. Vermoedelijk zijn dat de 21% verzen die een ruimere ondersteuning van de jury kregen.

Met een lichte voorsprong werd Guy Vanden Broeck winnaar van deze wedstrijd met het volgende vers:

Middagstilte –
het zachte gonzen van een bij
in een pompoenbloem.

De vier andere verzen die tot de top-vijf doorgedrongen waren, kregen een eervolle vermelding:

op het binnenschip                                                   Een leeg winkelpand
vaart de waslijn mee –                                              op de grond van de voordeur
baby aan boord                                                         ongeopende post.

Juliënne Haegeman                                                      Hilda Kiekemans

in de supermarkt                                                       op mijn donker raam
nog een duur telefoontje                                           de dans van de nachtvlinder
over de solden                                                            tot ik het licht doof

Geert Verbeke                                                               Christine Wijnen

Ik citeer de motivatie van de jury voor het winnende gedicht: ‘Het betreft een zuiver en eenvoudig natuurbeeld, aangesterkt door het auditieve element van de bij, zelf onzichtbaar. Het taalgebruik is poëtisch geladen en het leesritme regel na regel afwisselend. Klankmatig komen de ‘o’ en ‘oe’ goed tot hun recht. Als dubbele bodem bevat dit vers een eerbiedige groet naar alle mensen toe, die werken in de schaduw van ons dagelijks leven: bouwvakkers, de nachtploeg van verplegers, enzovoort.’

De motivatie bij dit vers en de andere die hoog scoorden, maakt duidelijk dat geoefende haiku- en senryulezers, en dat zijn de juryleden van deze wedstrijd, bij het lezen en herlezen van een kwalitatief goed vers meer kunnen vinden dan er op het eerste gezicht lijkt te staan. Naast andere kwaliteiten gaat het bij een geslaagde haiku of senryu namelijk ook om de diepere laag, ‘de dubbele bodem’, of de dichter die er nu bewust heeft ingelegd of niet.

Er zijn haiku’s uit alle seizoenen en senryu’s over allerlei onderwerpen te vinden, maar het valt op dat er uitsluitend klassieke verzen gekozen zijn. Of er ook moderne verzen voor de wedstrijd werden ingezonden, weet alleen de jury.

heel stil heeft de nacht                                               ijswater –
de dauw op het gras gelegd                                       een ontluikend knopje trilt
en is vertrokken                                                           bij elke drup

Jan Baptist                                                                      Chris Van De Rijck

resoluut weert hij                                                        Vakantie aan zee.
vanuit zijn kinderstoeltje                                            Jachten lachen elkaar toe
het koekje af                                                                met kleurige wimpels.

Marie-José Van Uffelen                                                Hedwig Verleyen

Ik vond in de bundel genoeg te genieten. Het boekje is bijzonder fraai uitgegeven en alleen al hierom is dit het wellicht waard aangeschaft te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *