Gerard van den Boomen – woorden als tranen – senryu’s

Uitgeverij: Dabar-Luyten, Heeswijk 2008.
ISBN 978 90 6416 422 3.

Een bundel gewijd aan de nagedachtenis van Grietje de Jager, de in 2007 overleden echtgenote van de auteur.
Vuursteen plaatste al enkele van deze gedichten in het zomernummer van 2008. Uit de gedichten spreken een intense genegenheid en liefde en een groot gemis. De eenvoudige taal overtuigt je als lezer en brengt de gevoelens van de auteur daardoor tot
leven. Hij noemt zijn gedichtjes senryu’s, vermoedelijk omdat het etiket haiku hem ongepast voorkomt. Over de vraag of dit nu haiku’s of senryu’s zijn, dan wel geen van beide of juist afwisselend allebei, is discussie mogelijk.
Een gedicht als:

naar het paradijs
geleiden haar engelen
maar ik blijf achter

komt licht nogal gedragen of zelfs pathetisch over. Maar doet het ertoe, als je niettemin gelooft in de waarachtigheid van de gevoelens die hier onder woorden worden gebracht? Veel aangrijpender is trouwens het vers dat er direct aan voorafgaat:

voor de laatste maal
kus ik haar zachte voorhoofd
en schroef de kist dicht

Absoluut niet sentimenteel verwoord, maar misschien juist daardoor spreekt er zoveel sterker en overtuigender een diep gevoel uit! Hoe dan ook, Van den Boomen gebruikt hier de haikuvorm op een zeer persoonlijke manier om uiting te geven aan iets wat hem tot in de grondvesten van zijn leven raakt.