Inge Lievaart – Binnen klein bestek

Inge Lievaart - Binnen klein bestek

Ondertitel: Gedichten
Uitgeverij: De Beuk
Uitgegeven in: voorjaar 1986
Aantal pagina’s: 72
ISBN: 90 6975 018x

Ook zonder armen:
twee paarden vol innigheid
in zoet omhalzen

Een koepel grijsheid
drukt langzaam zinkend het licht
onder de einder

Tekst binnenflap

Inge Lievaart werd in 1917 te Oosterend op Texel geboren en woont thans in Scheveningen. In 1944 debuteerde zij onder de schuilnaam Anna Terweel in de illegale reeks In signo piscium met de verzenbundel Biecht van een christen aan zijn volk.

Naast enkele bloemlezingen, bundels met kleuter- en kinderliedjes en liedteksten voor het Liedboek voor de kerken, publiceerde Inge Lievaart – die ook redactrice van het letterkundig tijdschrift Ontmoeting was – de volgende verzenbundels: De cirkel gebroeken (1947), Met de voelhoorn verwachting (1961), Dialogisch (1968), Anno Domini (1975), Gekozen (1977), Van A tot O (1980), Een werkplaats van leven (1981), Wit in de blinksloot (1982), Bodemwater (1982), Hoor hoe ongehoord (1982), Een levend tegen over (1984) en Naseizoen (1985).

Zij schrijft gedichten omdat het leven voor haar niet vanzelfsprekend is. Sinds haar kennismaking met de Japanse haiku en senryu tast zij de mogelijkheden af om zich ook in deze dichtvorm te uiten. De nieuwe bundel Binnen klein bestek maakt dit duidelijk alsook het voortdurend geboeid zijn door licht en water.
Onder groeiend aantal haikudichters in Nederland neemt Inge Lievaart ontegenzeggelijk een vooraanstaande en respect afdwingende plaats in.