Jim Kacian – where the wind turns

where the wind turns – the Red Moon Anthology of English- Language Haiku 2009
Uitgever Red Moon Press, Winchester VA (USA) 2010.
ISBN 978-1-893959-88-0
160 bladzijden.

Sinds 1996 verschijnt bij Red Moon Press jaarlijks een bloemlezing waarin de beste Engelstalige haiku’s en verwante teksten zijn verzameld.
Where the wind turns is de veertiende in deze reeks, die internationaal hoog staat aangeschreven. Deze uitgave bevat 161 haiku’s en senryu’s, 12 kettinggedichten en haibun en 6 beschouwende artikelen over aard, techniek en andere aspecten van haiku schrijven, lezen en begrijpen.

sizing me up
the jeweler measures
her ring finger

-Tom Painting (USA)

[mij inschattend
neemt de juwelier de maat
van haar ringvinger]

the night splits
into before and after
the phone call

-Barbara Snow (USA)

[de avond splitst zich
in voor en na
het telefoongesprek]

waiting for spring . . .
a tin cup upside down
on a faucet

-Emiko Miyashita (Japan)

[wachten op de lente
een tinnen beker ondersteboven
op een kraan]