Julien Vocance – Honderd oorlogsbeelden

Honderd oorlogsbeelden - Julien VocanceUitgegeven in: 2014
Aantal pagina’s: 44
Taal: Frans en Nederlands
ISBN: 978 90 757 1468 5
Uitgave: Haikoe-centrum Vlaanderen en Haiku Kring Nederland

Twee loopgraven van aarde
Twee netwerken van ijzerdraad:
Twee beschavingen

Withouten kruisjes
rijzen op uit de grond,
dag na dag, her en der

Tekst achterzijde

1914-1918

De „Groote Oorlog” was een veelkoppig monster. Aan weerszijden van de IJzer hielden jonge mannen de wacht, verorberden er hun magere rantsoenen, leden kou, moesten zich telkens weer neerwerpen in de modder, telden hun dode kameraden en wachtten bezorgd en bang op het volgende fluitsein dat hen zou verplichten tot een zoveelste zinloze stormloop over het slachtveld vol prikkeldraad, granaattrechters en lijken, recht naar de vuurspuwende mitrailleurs en de muren van zandzakjes met daarbovenuit pinhelmen, geweerlopen en bajonetten.
Maar ‘avonds, als ze het weer eens overleefd hadden, dachten ze na over hun lot en dat van hun gesneuvelde kameraden. Ze bekeken de foto’s van vrouw en kinderen, moeder en vader vergingen van heimwee. Een zoveelste nietszeggende brief schrijven waarin ze hun hart probeerden te luchten zonder hun geliefden al te ongerust of bang te maken, had geen zin. Een enkeling trachtte wat hij met zijn zintuigen beleefde en voelde vast te leggen in woorden.

Dat een jonge Franse officier, met als schuilnaam Julien Vocance, een poëtisch dagboek bijhield waarin hij zijn impressies, ervaringen en gedachten levendig, bijna filmisch, vast wistte leggen in haikuvorm – de vorm van de épigrammes à la japonaise, waarvoor hij enthousiast gemaakt was door zijn vriend Paul-Louis Couchoud, die er in Japan mee in aanraking was gekomen – is een bijzonder toeval dat in dit herdenkingsjaar speciale aandacht verdient van iedereen die intens met haiku bezig is.

Karel Hellemans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *