Maria de Bie-Meeus – Tinten van herfst

Bespreking uit Vuursteen winter 2011 door Riet de Bakker.

Uitgegeven door H-kA
ISBN: 978-90-75714-56-2

Ter gelegenheid van haar gouden huwelijksjubileum nam Maria De Bie-Meeus het initiatief om een bundel met eigen werk uit te geven. Wat een feestelijk idee om die gebeurtenis met bijna honderd haiku’s te vieren! Tinten van herfst telt twee delen: ‘Het prille begin’ en ‘De seizoenen’. De extra titels, vertikaal en in kleur gezet, benadrukken de haiku’s en senryu’s van die pagina. De auteur spreekt haar terechte waardering uit voor Staf De Gruyter om zijn voorwoord en voor Guido Ruyssinck die de bundel ontworpen en gerealiseerd heeft.
In het eerste deel vind je een mooi verwoorde levensloop.

Met beide handen                                           De avondzon legt
schraagt zij haar volle schoot –                     in haar moegeschreide ogen
hij misknoopt zijn jas.                                     een zweem van heimwee.

De aandacht en zorg waarmee Maria De Bie-Meeus de woorden kiest is al vaak bewezen en bekroond.
Hier nog een voorbeeld van een gedurfd, nieuw woord:

Onderste boven
bek-tikken ze de vetbol –
een mezenkoppel.

In het tweede deel, ‘De Seizoenen’ lees je vooral kleurrijke verzen. Prachtig en verrassend verwoordt ze haar zintuiglijke ervaringen:

De boer op zijn erf                                           Drie kleine meisjes
hoe hij ze blijft nakijken –                               zingen in de uitvaartdienst
de zomerjurken.                                              met engelenstemmen.

In rode pakken mannen
van de groendienst
op het grijze plein.

Tinten van herfst: een bundel in zachte kleuren om genietend in te lezen, met een glimlach, met ontroering, met bewondering voor de poëzie van deze dichteres.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *