Marshall Hryciuk – Arizona to Crete – Haiku of the open road

Uitgeverij: Imago Press, Toronto,Canada.
ISBN: 978 0 920489 24 6
122 pagina’s

Haiku’s van Hryciuk verschenen in tal van tijdschriften en andere uitgaven, terwijl diverse van zijn gedichten ook bekroond werden. In dit boek brengt hij het meeste, zo niet alles, daarvan samen met nog niet eerder gepubliceerde gedichten bijeen.

Wat opvalt is dat Hryciuk geen ‘vormvast’ schrijver is: naast haiku’s in de klassieke vorm van drie regels zijn er die aan één of twee regels genoeg hebben, maar ook haiku’s die meer regels, althans ruimte, nodig hebben komen ook voor. Zo maakt
hij vaak gebruik van veel wit tussen de woorden op een regel en tussen de regels in. Enkele voorbeelden:

      four thousand years
back                      somersaulting
      through bull’s
                                             horns
from this loose clay

(vierduizend jaar / geleden / salto’s maken / tussen / stierenhoorns door / van deze losse klei)

Deze gaat over Kreta en om hem goed te kunnen plaatsen is moet men weten dat daar ooit een stierencultus heerste en dat er schilderingen opgegraven zijn van mensen die tussen de hoorns van levende stieren door duikelen. Het ziet ernaar uit dat Hryciuk ons ook in de typografie zo’n salto presenteert.

among fallen yucca heads sprouts of new yucca

(tussen gevallen yuccatoppen scheuten van nieuwe yucca’s)

De drieregelige gedichten zijn echter in de meerderheid, al dan niet met gebruik van, soms veel, extra wit.
Voor ieder die geïnteresseerd is in Engelstalige haiku en in een meer experimenteel gebruik van de vorm is dit zeker een aanrader.