Michaël de Wilde – Een druppel regen

Uitgever: Triona Pers
Uitgegeven: 13 augustus 2008
Oplage: 200 exemplaren

In het theehuis houd
ik het meest van de stiltes
tussen de muziek