Nagalm

Auteurs: Mirre Kiliaan (Indië) en Henny Prins (India)
Uitgeverij: Triona Pers
Uitgegeven: lente 2006
Oplage: 175 exemplaren

de bamboe lispelt
oude gebeden voor hen
die heengegaan zijn