Pauline Regensburg-Burck – Tanka

Ondertitel: Teunisbloem en melati
Uitgegeven in: herfst 1985
Uitgever: De Beuk / Amsterdam
ISBN: 90 6975 004 X
Aantal pagina’s: 35

Palmboomsilhouet
aan een matgele hemel –
tropische schemer.
De djángkrieks roepen elkaar
de nacht begint te leven.

Salabintánah
hof van bloemen en kleuren
dichtbij de hemel,
haast onmerkbaar het laatste
treetje naar een hoger tuin.

Tekst binnenflap bundel:
Tanka (kort lied), de oudste dichtvorm in Japan en nog steeds zeer geliefd, bestaat uit niet meer dan 31 lettergrepen, die verdeeld zijn over vijf regels zonder metrum of rijm, volgens het schema 5-7-5-7-7.

De tanka is lyrisch en melodieus, al zijnde bewoordingen uiterst eenvoudig.

De dichter wil, meestal via een natuurbeeld, zijn bewogenheid op indringende wijze op ons overbrengen. Om dit te bereiken moet hij, zeker in zulk een kort gedicht, ieder woord met zorg wegen op zeggingskracht en welluidendheid.

Aan tanka is de Zen-gedachte niet vreemd; Zenboeddhistische monniken hebben in de loop der eeuwen prachtige tanka geschreven. Ook keizers en keizerinnen, zowel als krijgslieden en burgers, hebben zich op dit gebied faam verworven. Dat er in Japan enkele honderden tijdschriften aan Tanka en Haiku zijn gewijd bewijst wel dat poëzie geheel met het bestaan in dit land is verweven.