Pietro Tartamella – Un sasso nella mano / A pebble in my hand

Samensteller: Pietro Tartamella
Edizione Angelo Manzoni, Torina 33 2008.
ISBN 978 88 6204 041 9.

Deze ‘kiezelsteen in de hand’ is een tweetalige haikubundel (Italiaans/Engels), waarin 114 deelnemers aan een in 2008 in Italië voor scholen uitgeschreven haikuwedstrijd ieder met één haiku vertegenwoordigd zijn. Het is een internationaal
gezelschap, al gaat het vooral om Italianen. Er zijn nogal wat scholieren bij, maar bij velen is dat ook niet vermeld, terwijl er eveneens werk is opgenomen van een enkele internationaal bekende haikudichter, die evenwel niet in het onderwijs
werkzaam is. Nu ja, wat doet het ertoe, het gaat om de kwaliteit van de gedichten. En die is bepaald niet slecht! Enkele voorbeelden:

Without warning
on a different platform
the last train.

Zonder waarschuwing / op een ander perron / de laatste trein

-Robèrta D’Adamo (Italië)

The rustling of the leaves
escorts an old woman
towards the evening

Bladergeritsel / begeleidt een oud vrouwtje / naar de avond

-Lèlla Buzzacchi (Italië)

Sleepless night –
only the muttering
of the fridge.

Slapeloze nacht – / enkel het geprevel / van de koelkast

-Guy Vanden Broeck (België)