Simon Buschman – Diepgroen het venster – Tanka

Diepgroen het venster - TankaUitgegeven in: 1981
Oplage: 350 exemplaren
Uitgeverij: Kairos
ISBN: 90 70338 08 4

Dicht tegen elkaar
zitten jonge zwaluwen
op een kerkhofkruis.
Paden verder schikt een vrouw
diep gebogen, wat bloemen

Tekst achterzijde boek

Tanka (‘het korte lied’) is één van de oudste Japanse dichtvormen. Het is een gedicht van vijf regels met 5-7-5 & 7-7 lettergrepen, zonder rijm of maat.

De inmiddels in Nederland algemeen bekende Japanse dichtvormen haiku en senryu zijn uit de eerste drie regels van de tanka ontstaan. De tanka is een spontane gevoelsuiting, een persoonlijk gedicht, lyrisch van toon – en van een uiterste eenvoud.

De korte vorm vraagt van de dichter zijn stemming en beleving in een paar woorden weer te geven. Het evokatieve vermogen van de dichtregels licht besloten in enkele pregnante beelden en de spanning daartussen: een poëtische kracht die zich in de lezer ontlaadt.

Met Diepgroen het venster verschijnt voor het eerst een bundel die geheel aan Nederlandse tanka gewijd is.[…]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *