Tot het laatst betrokken

door Leidy de Boer

Wind streelt eerst het gras
suist door planten en struiken
snoeit nu ook de bomen.
Met wapperende haren
zoek ik een goed heenkomen

In Memoriam Gerard Lodder
Begin maart ontvingen we het droevige bericht van het overlijden van Gerard Lodder. Deze ontroerende tanka van Gerard staat op de rouwkaart, naast een kleurige illustratie vrijwel zeker van zijn vrouw Betty Nijenhuis, die beeldend kunstenaar is.

Gerard wordt in 1988 lid van de Haiku Kring Nederland en bezoekt de bijeenkomsten van de haiku-kern in Zeist onder leiding van Wanda Reumer. ‘Het dichten zit in mijn bloed,’ zegt hij in een interview in 2011 met Piet en Fieke van Mulkom, die hem en Betty in hun atelierwoning in Den Haag bezoeken. ‘Op de lagere school schreef ik al gedichten.’

Vanuit het oosten
nadert de zang van merels
daar is het al dag.1

In 1990 wordt Gerard bestuurslid en voorzitter van de HKN. In dat jaar wordt Spelen met wind en maan; Haiku in Nederland uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de HKN. Gerard is een van de eindredacteuren. In 1996 geeft hij de voorzittershamer over aan Wim Lofvers en is geen bestuurslid meer. Hij wil graag een vrouwelijke voorzitter, dat lukt dan niet.
Aansluitend aan zijn bestuursfunctie wordt hij adviseur van Vuursteen en dat is hij altijd gebleven. Zo heeft hij het ingezonden werk voor het lentenummer 2017 op zijn ziekbed nog zorgvuldig en gedegen beoordeeld.
Gerard is lid van de kern Den Haag vanaf maart 2009 en vanaf 2010 worden de Haagse bijeenkomsten in het Atelier bij Betty en Gerard gehouden. Onder zijn bezielende leiding maakt de kern een doorstart.

Kijk, die vlaamse gaai:
onder het golfplatendak
verstopt hij eikels2

Onze kersenoogst
verdwijnt dit jaar geheel
in vogelmagen3

Een meeuw geeft het op –
de opengepikte zak
bevat slechts kleding2

Gerard en Betty verzorgen samen Haiga-workshops. In september 2012 doen zij dit bij de Haikukern Midden-Nederland in Amersfoort. Gerard legt aan de hand van voorbeelden uit hoe je bij het maken van haiga te werk kunt gaan, Betty vertelt over de technieken die toegepast kunnen worden, zoals tekenen of schilderen. De Haikukern Midden-Nederland is een vervolg op de kern Zeist en Gerard is hier als lid-begeleider erg belangrijk geweest. Ook bij de ontmoetingsdag in 2013 die door deze jonge kern georganiseerd wordt, zijn Gerard (en Betty) nauw betrokken. Op deze dag geeft Gerard een workshop kalligrafie en haiku en er is een workshop haiga onder leiding van Betty en Marian de Wit.

In het lentenummer van Vuursteen staat een bespreking van zijn boek dat hij nog maar kort geleden uitgaf (2016) Symbiose – Samenspel van woord en beeld. In deze bundel:

Geen moment alleen
bij het snoeien van de haag
spinnen en vlinders

Gerard Lodder is meer dan 20 jaar adviseur van Vuursteen geweest en de redactie dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid.

Eén stormvlaag:
de boom, met wortel en al
los uit de aarde.4

1 Nieuwsbrief, Nummer 18, september 2011, p. 3.
2Notities van Loeke Groenendal speciaal voor dit IM gemaakt.
3Oogst, Haikukern Den Haag, 2013
4Idem 2