W.J. van der Molen – Een winterse roos

Een winterse roos - W.J. van der MolenOndertitel: Japanse haiku van deze eeuw
Uitgegeven in: 1989
Uitgever: De beuk
ISBN: 90 6975 108 9

Een winterse roos is een bloemlezing Japanse haiku van deze eeuw, gekozen en in het Nederlands herschreven door W.J. van der Molen.

De vliegenmepper
bestond niet echt voor ik
de vlieg had geraakt

Kawahigashi Hekigodo

Het leven eindigt.
Een kille medicijnlucht
verlaat het lichaam

Iida Dakotsu

Tekst binnenflap boek
Vrijwel iedereen, die belangstelling heeft voor poëzie, kent nu zo langzamerhand wel de uit het vroege Japan overgewaaide korte klassieke haiku/senryu.
De invloed van deze ultra korte dichtvorm is sinds een halve eeuw doorgedrongen tot in de randgebieden van de Westerse literatuur, zij het langs de omweg van een vaak smalle interpretatie of een soms onvolkomen vertaling van de grote voorbeelden, ontstaan in een eeuwenlang geïsoleerd Japan.
De grootsten onder de klassieke haiku- en senryu-dichters zijn inmiddels ook in ons land bekend geworden, zij het dan in kleine kring.

W.J. van der Molen heeft nu een poging ondernomen de eigentijdse Japanse haiku-dichters bij de Nederlandse lezers te introduceren. Voor zijn bloemlezing Een winterse roos maakte hij een keuze uit het werk van eenentwintig dichters en herschreef hun werk in het Nederlands. Bij het concipiëren van de teksten heeft hij zoveel mogelijk rekening gehouden met de originelen, terwijl eveneens aansluiting is gezocht bij de ontwikkelingen van deze versvorm in de Westerse wereld. Zo kan de lezer nu kennis maken met Japanse haiku van deze eeuw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *