Zugvögel

Zugvogel - Klaus Dieter WirthFerre Denis

Auteur: Klaus-Dieter Wirth
Titel: Zugvögel / Migratory Birds / Oiseaux migrateurs / Aves migratorias – 150 Haiku
ISBN: 978-3-937257-273
200 pagina’s

Klaus-Dieter schrijft al meer dan 40 jaar haiku. Het unieke aan zijn boek: het is documentair, chronologisch en viertalig: Duits, Engels, Frans en Spaans (met 12 haiku’s bij wijze van aanvulling ook in het Nederlands). Alle vertalingen zijn van de auteur. Hij merkt hierover op, dat het origineel en de vertalingen elkaar vaak niet geheel dekken, maar dat de vertalingen moeten worden gezien als evenzovele facetten van het aan de haiku ten grondslag liggende beeld, en als zodanig ertoe bijdragen om dat origineel te nuanceren. De oorspronkelijke teksten en verscheidene van de latere vertalingen (alle
zorgvuldig gedateerd) werden eerder gepubliceerd in een of meer van de volgende tijdschriften: Blithe Spirit, Frogpond, Gong, Haiku International, Jointure, Kortheidshalve, Modern Haiku, Phegos, Vierteljahresschrift der DHG, Woodpecker.
Het voorwoord, ongeveer 8 pp., is eveneens in de vier talen weergegeven. Daarin beschrijft hij hoe haiku evolueerde in zijn leven:

‘[ … ] Gerade diese Beschäftigung mit dem Haiku auf internationaler Ebene hat mich mit einer Vielfalt seiner Ausdrucksformen bekannt gemacht, was mir sicherlich viel geholfen hat, nicht Opfer einer einseitigen Sichtweise zu werden. Ein persönliches Privileg, für das ich sehr dankbar bin! Im übrigen ist das Haiku mehr als nur eine Gedichtform, es ist ein Lebensstil !’

‘[ … ] Speciaal het bezig zijn met haiku op het internationale vlak heeft mij met een veelvoud aan uitdrukkingsvormen in aanraking gebracht, wat er zeker toe heeft bijgedragen dat ik voor een eenzijdige zienswijze behoed ben gebleven. Een persoonlijk privilege, waarvoor ik zeer dankbaar ben. Overigens is haiku meer dan alleen maar een dichtvorm: het is een levensstijl !’

Gefaltet noch,
ein Blatt ganz nah am Stiel,                                 10-03-1998 verschenen in
gestern gab’s da noch nichts.                               Kortheidshalve en Phegos

A leaf still unfurled                                                Pliée encore,
next to the stalk, yesterday                                   une feuille près de la tige,
not a bit of bit.                                                       hier encore pas existence.

                                  28-04-1998                                                              02-12-2002

Plegada aún                                                           Toegevouwen nog
una hoja junto al tallo,                                          een blad, vlakbij de steel;
ayer no estaba.                                                       gister was er nog niets.

                                  04-03-1998                                                              12-08-1998

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *