Nederlandstalige websites

Haikoe Centrum Vlaanderen
De website van de Vlaamse Haikoe Kring

Po√ęziecentrum Nederland
Website van het po√ęziecentrum Nederland te Nijmegen, waar ook het archief van de Haiku Kring Nederland is ondergebracht.

Tanka-Kyoka-Sedoka
Website van NeTaGe, het voormalige Nederlandstalig Tanka Genootschap.

www.tanka-schaduwspoor.com
Schaduwsporen = tanbuns. Deze website loopt tot oktober 2016.

www.tanbunzang.com
Vanaf oktober 2016 is dit de website voor tanbuns.

’t Schrijverke
Een kleine uitgever van kleine boekjes met kleine gedichtjes – die daarnaast nog meer doet

Triona’s kleine boekjes
Drukker in de marge maakt uitgaven op ambachtelijke wijze.