In memoriam Servaas Goddijn (1941-2017)

Tijdens het Credo
een vlinder in het middenpad
de vleugels gevouwen

Op 19 december overleed Servaas Goddijn na een kort ziekbed. Hij kwam op 13 april 1986 onze Amsterdamse haikukern binnenstappen, en was daarin zeer actief, wat onder andere uitmondde in de verzorging van de enige uitgave van deze kern, de opvouwbare poster ‘Een wesp in de wijn’, 1991, enig in zijn soort. Hij hangt momenteel voor mijn keukenraam.

Een dood duivenjong –
de straatveger kijkt omhoog
voor hij het opveegt

Ook werden door hem, samen met onze kern of solo, bijdragen geleverd op de ontmoetingsdagen van de hkn in Utrecht, met name over (correspondentie-)renga en haibun. Hij was hoofdredacteur van de jubileumuitgave Spelen met wind en maan, 1990.

Als hij troosten wil
haar hoofd tegen zijn schouder
ruikt hij de hairspray

Met twee co-auteurs verzorgde hij bij De Beuk twee bundels, Vandaag neem ik vrij, 1992, en Met een blanco strippenkaart, 2001. Een haiku, waarover ik een tijdje geleden nog door een hkn’er hoorde spreken, indertijd in Vuursteen gepubliceerd:

Een wit kommetje
dat ik in de tuin liet staan
boordevol maanlicht

In de jubileumbundel Vuursteen 35 jaar werd zijn eerste haiku opgenomen:

Kennemerduinen
de ruwe kreet van de meeuw
herstelt de stilte

Na de opheffing van de Amsterdamse kern in 2000 richtte zijn liefde en passie zich meer en meer op de fotografie, en was hij actief op Flickr. Ik kon zijn levensloop op een gegeven moment niet meer verder volgen, maar realiseer me dat een markant man is heengegaan.

Een teer schelpje
als ik het schoon wil spoelen
neemt de zee het mee

Loeke Groenendal
Voormalige Amsterdamse haikukern

1 thought on “In memoriam Servaas Goddijn (1941-2017)

  1. J.goddijn

    Bij toeval zie ik dat de jongste broer van mijn vader is overleden. Wist dat hij in Alkmaar woonde en ergens in Amsterdam werkte. Geboren in Haarlem en gewoond hebbende in de jansstraat, als kind kon hij al heel goed tekenen en schilderen. Hij woonde alleen met zijn vader,en had geen gelukkige jeugd,wat resulteerde dat hij al jong uit huis ging,en in Parijs en Brussel heeft gewoond.hij kon ook mooie gedichten maken.ik had gehoord dat hij later is gaan fotograferen en prachtige foto s kon maken. Hij had in zijn leven bijna totaal geen contact met familie. Dat hij rust in vrede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *