Haiku – een vroege pluk

Haiku - een vroege pluk

Bloemlezing van Nederlandse en Vlaamse haiku

Jaar: 1981
Aantal pagina’s: 64
Uitgave: Uitgeverij Kairos
ISBN: 90 7033 807 6
Samenstelling: Simon Buschman

Het paard bleef bij het hek
in de wei, maar zijn ogen
zaten op mijn rug

Paula Gomes

Na de wandeling
valt uit mijn haren
een heel licht vogelveertje.

Jaak Fontier

Tekst binnenflap:

De groeiende belangstelling in Nederland en Vlaanderen voor haiku is een opmerkelijk verschijnsel.
Steeds meer schrijvers voelen zich aangetrokken tot deze Japanse, drieregelige dichtvorm van 5-7-5 lettergrepen.
Deze bloemlezing bevat een zorgvuldige selektie uit het Nederlandstalige werk van zestig auteurs. De 160 gekozen haiku zijn in onderlinge samenhang gerangschikt en, zoals gebruikelijk bij haiku, ingedeeld naar seizoen.

Om deze – van oorsprong en aard – bij uitstek Japanse versvorm bij onze poëzie in te lijven en om tot authentieke Nederlandstalige haiku te geraken, is een besef nodig van de onderlinge weerklank en de eenheid van dingen.
Haiku noemt de dingen zoals ze zijn en verwijst tegelijkertijd naar een verband dat buiten onze tijd en ruimte ligt. Meer dan bij enig andere vorm van poëzie is het de lezer die het gedicht voltooit; namelijk: in zichzelf de gesteldheid en het moment terugvindt die de dichter bezielden en die hem het nauwelijks zegbare met enkele woorden deed benoemen.

Basho raadde zijn leerlingen aan om – hun – haiku duizend maal op de lippen te nemen. Zo zal ook de lezer, om iedere haiku naar z’n volle klank en naar z’n eigen betekenis te beluisteren, deze bundel menig keer ter hand nemen…

Haikudichters:

Marie-José Balm
Adri van den Berg
Leon van den Berg
Frank Berkelmans
Raymond Le Blanc
Jeannette Bontje
Simon Buschman
Kees Buurman
Wim Coopmans
Job Degenaar
Freek Dumarais
Frederice van Faassen
Jaak Fontier
Yka Frijlink-Stienstra
Han Gaemers
Anton Gerits
Paula Gomes
Wil Gommers
Jacqueline van de Graaf
Loeke Groenendal
Gusta van Gulick
Karel Hellemans
Kees Helsloot
Louise Hermanides
Jos van Hest
Philip Holl
Willemien Horstman
Roel Houwink
Nanneke Huizinga
Annie van Kooten
Cor Langedijk
Cees Lavertu
Fanny Maas
Bart Mesotten
Lieve Mignon
Johanna Nolst Trenité
Ank Oostendorp-van Gaal
Daniël d’Oriënti
Eddy Alfred Ots
Wanda Reumer
Wietske Rietsema
Hetty Rietveld
Hermina Rijnink-Jonckers
Eveline Rutgers
J.C. van Schagen
Anton van Schip
Wicher J. Slagter
Gien de Smit
Arie van der Straaten
Louis Tiessen
Jette van Thor-Braun
Clara Timmermans
J. van Tooren
Fer Tromp
Ida Vos
M.L. Welther
Bert Willems
Rijke de Wolf
Piet Zandboer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *