Haikukern Midden-Nederland – Een handvol zomers

Auteurs : Haikukern Midden-Nederland
Jaar : 2016
Aantal pagina’s : 34
Uitgave : Eigen beheer
Afbeeldingen : Hetty Mulder

stromend water —
onze vriendschap ontstond
op gelijke hoogte

Rob Flipse

zonneschijn verlicht
haar handjes op de ruiten
nu ze er niet is

Nico van Dam

Voorwoord:

Het bundeltje dat voor u ligt is een jubileumbundeltje.

Vijf jaar bestaat de Haikukern Midden-Nederland nu.

De deelnemers hebben voor deze bundel een selectie aangereikt van hun werk. Het zijn haiku, senryu en tanka die in de afgelopen jaren in de bijeenkomsten zijn beluisterd en besproken. De samensteller hebben daarin verder niet geselecteerd. De bundel geeft daarmee een beeld van het werk van deze kern.

Sinds de oprichting in 2011 is de kern gegroeid van vijf naar veertien actieve deelnemers.
Sommigen vertrokken, anderen sloten zich aan. En één deelnemer, Marije Krul, overleed dit jaar. Ze bleef tot het laatst actief en betrokken. We herinneren haar in liefde met de volgende haiku van Hetty Mulder, vanaf het begin contactpersoon en secretaris van deze kern:

kernledenlijst
zonder haar zwierige naam
niet meer dezelfde

Met deze bundel markeren we ons eerste lustrum.
We wensen u genoegen bij het lezen ervan.

Opgenomen haikudichters:
Nico van Dam
Nénette van Dinteren
Rob Flipse
Yolande Hendriks
Marije Krul
Alice Littooy-Faber
Gerard Lodder
Paul Mercken
Hetty Mulder
Gerard Schreyer
Hanni Schroten
Jan Schroten
Edy Valkenburg
Henk van der Werff

Deze titel is voor leden te lezen op onze downloadpagina in de haiku bibliotheek