Dichterspersoonlijkheden

Max Verhart

Stephen Addiss, cloud calligraphy. ISBN 978-1-893959-92-7
Dimitar Anakiev, rustic. ISBN 978-1-893959-16-3
William M. Ramsey, more wine. ISBN 978-1-893959-91-0
Dietmar Tauchner, as far as I can. ISBN 978-1-893959-93-4.
De vier titels zijn in 2010 uitgegeven door Red Moon Press, Winchester VA (USA); 64 tot 76 pages, 10.8 x 16.5 cm.

Deze in 2010 verschenen handzame haikubundels verschenen bij Red Moon Press als Soffieto book. Dat is een reeks waarin individuele dichters worden gepresenteerd, die elk op zich al bekend waren door publicaties in belangrijke haikutijdschriften en -bloemlezingen, die in (internationale) haikuwedstrijden tot de prijswinnaars behoorden en/of die al eerder een of meer individuele bundels uitbrachten.
Deze Soffieto boeken stellen de lezer in staat de stijl en persoonlijkheid van elke daarin gepubliceerde dichter scherper in beeld te krijgen dan uit al die vaak verspreide publicaties van één of enkele gedichten mogelijk is. Het is bovendien een internationale reeks, want naast de beide bundels van de Amerikanen Addiss en Ramsey staan die van de in Slovenië wonende Serviër Anakiev en van de Oostenrijker Tauchner.

Verschil van stijl en persoonlijkheid is er zeker. Bij Addiss treffen we naar verhouding bijvoorbeeld de meeste humor in zijn haiku’s aan. Bovendien zijn in zijn bundel enkele van zijn simpele sumi-e haiga opgenomen.

humming softly                                                 zachtjes zoemend
the bumblebee                                                  gaat de hommel
goes out for lunch                                             uit lunchen

still shouting                                                      ze schreeuwen nog
from the gutter                                                  vanuit de goot
newspaper headlines                                        krantenkoppen

Veel meer bespiegelend zijn de haiku’s van Anakiev. Daarin spelen de oude en de nieuwe geschiedenis van zijn wereld, de Balkan, mee. Zelf behoorde hij als Serviër in Slovenië tot een bevolkingsgroep die als niet bestaand werd beschouwd, hij was een ‘uitgewiste’, die administratief inderdaad niet bestond. En hij kent zijn Basho!

Young grasses . . .                                              Jonge grassen. . .
a mountain bleeds from a helmet                   een berg bloedt uit een helm
full of dreams                                                    vol dromen

Blood-brothers                                                  Bloedbroeders
of Kosovo:                                                          van Kosovo:
peonies and poppies                                        pioenen en klaprozen

Ramsey treft mij eerder als een geregeld wat cerebrale, of misschien moet je zeggen expressionistische dichter, die de werkelijkheid vanuit zijn fantasie beschouwt, wat in een aantal gedichten tot een zekere abstractie leidt. Hoewel hij ook concreet en humoristisch kan zijn.

a snowflake                                                       een vlokje sneeuw
melting into the stream –                                 dat de stroom in smelt –
our brief connection                                         onze korte betrokkenheid

winter blues                                                       winterzwaarmoedigheid
too much earnestness                                      veel te veel ernst
in my prayer                                                      in mijn gebed

Van de vier hier genoemde dichters is Tauchner de jongste en misschien ook degene die het meest direct de werkelijkheid verslaat (in de zin van beschrijft) in zijn haiku’s. Hoewel ook het beschouwende hem niet vreemd is.

on a slip of paper                                              op een stukje papier
a number without a name                               een nummer zonder naam
autumn drizzle                                                  herfstmiezer

expanding universe                                           uitdijend heelal
the homeless man looks                                   de dakloze man zoekt
for a place to sleep                                            een slaapplekje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *