Vuursteen 1980

Dit is het eerste nummer van Vuursteen – op dat moment nog zonder naam uit december 1980, jaargang 0. De oplage was 500 exemplaren.

Blz.3Een woord voorafW.Reumer & B.Mesotten
Blz.5RedaktioneelSimon Buschman
Blz.10Natuurhaiku en HaikunatuurCor Langedijk
Blz.14Japanse haikoe in Duitse vertalingBert Willems
Blz.22Basho’s zoektocht naar poëtische echtheidWille van de Walle
Blz.38De ernst van een haiku-middagJoanne Eisses
Blz.42Ingezonden verzen
Blz.43Vragen over verzen
Blz.44Reakties op ingezonden verzen en vragen
Blz.46Recent verschenen of pas ontdekte bundels
Blz.48Publikaties over haiku, senryu en tanka
Blz.49Publikaties die van doen hebben met haiku, senryu en tanka
Blz.52Recensies van bundels, boeken, artikelen
Blz.55Mededelingen HKN en HCV
Blz.56Mededelingen van de Haiku Kernen
Blz.57Varia