Ten geleide

Uit: Vuursteen herfst 1985

Vijf jaar Vuursteen. Om dit heugelijke feit wat kleur te geven, is een speciaal nummer tot stand gekomen. Het is een kleurrijk veldboeket, dat zijn bekoring ontleent aan de bonte verscheidenheid van bloemen, kruiden, grassen.

Wat een veldboeket in zijn spontane en ongekunstelde samenstelling juist zo’n charme bezorgt, spreekt de kieskeurige bloemsierkunstenaar wellicht minder aan. Toch gaat het er in beide gevallen maar om, welk doel de bloemschikker met zijn boeket vóór heeft. In ons geval was dat heel duidelijk: een feestelijk boeket om uitdrukking te geven aan onze vreugde over de in vijf jaar gegroeide verbondenheid in verscheidenheid.

Voor het selekteren volgden we een enigszins andere werkwijze dan gewoonlijk. Niet de redaktie, maar een kommissie, bestaande uit enkele lezers, heeft een keuze gemaakt uit de inzendingen. Dit werk werd onder voorzitterschap van Piet Zandboer verricht door Adri van den berg, Hermy Blumenthal, Hans Reddingius, Wietske Rietsema en Rob de la Rive Box. Ook werd beslist dat van iedere inzender ten minste één vers geplaatst zou worden.

Naar goed Vuursteen-gebruik zouden op de laatste bladzijde de namen staan van al degenen, die aan deze bundel hebben meegewerkt. Dat zijn er 135. Om die namen allemaal te kunnen plaatsen zouden we nog drie bladzijden meer nodig hebben. Bij de keuze tussen het vermelden van de namen óf drie bladzijden poëzie, kozen we voor de poëzie, wel met verontschuldiging voor het eventuele opzoeken naar de auteursnamen.

[…]

Wij vertrouwen erop dat velen zullen bijdragen tot de verspreiding van deze lustrumbundel.

De redaktie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *