Van schaakspeler tot dichter

Walter Vereertbrugghen

In een vorige leven maakte ik, gebeten door de schaakmicrobe, toevallig kennis met het Japanse schaakspel shogi. Al tijdens de stichtingsvergadering van Shogi Belgium werd mij vriendelijk verzocht om secretaris te worden. Van het een kwam het ander en zo bekleedde ik na verloop van tijd een aantal functies. Toen ik de verantwoordelijkheid op mij nam om Japanse beroepsspelers te onthalen en begeleiden, vond ik het nuttig mij enigszins te verdiepen in de Japanse etiquette en die summiere kennis te kruiden met wat beleefdheidsuitdrukkingen. Er kwamen ook contacten tot stand met stafleden van het cultureel centrum van de Japanse Ambassade. Gaandeweg groeide mijn belangstelling voor de Japanse taal.

Ter gelegenheid van Europalia Japan kon ik in 1989 een merkwaardig boek over poëzie inkijken. Ik, die tot dan toe langere gedichten had gelezen en ook zelf geschreven, werd getroffen door de zeggingskracht en de directheid van de uiterst korte verzen in ‘Een jonge maan’ van J. van Tooren. Mijn haikutrein was vertrokken en die heeft nog geen enkele keer halt gehouden.

Al jaren ben ik secretaris van Haiku-kern Brabant. Lange tijd was dat onder voorzitterschap van wijlen Marcel Smets, van wie ik veel heb geleerd. Recenter mag ik mij verheugen in een goede samenwerking met voorzitter Luc Vanderhaeghen. Blijmoedig participeerde ik aan diverse wedstrijden, met wisselend succes. Ik ben vrij sober
qua productie, en publicatie op papier beperkt zich tot de bundel ‘Het lied van de merel’. Op internet schreef ik voor het tijdschrift ‘Meander’ de artikelen ‘Omtrent haiku en senryu (1) & (2)’ en voor
het Japans tijdschrift ‘Mushimegane’ het artikel ‘Beyond spiritual borders – haiku of Argentina, Australia, Brazil, New Zealand, the Philippines and Singapore’.

Redacteur van ‘Vuursteen’ mogen worden is een nieuwe uitdaging, die ik, vooruitblikkend op de ervaringen die hopelijk zullen volgen, in dank aanvaard.

Een veeg ochtendrood
aan de rand van de wereld,
en nu zingt de merel.

Schuilen voor regen –
de geur van natte kleren
en een duur parfum.

Werelddierendag –
op de speelplaats wordt vandaag
een spin bepoteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *