Waar blijft straks uw haikuboekencollectie?

Marian Poyck

Vanwege het belang van het bijeenhouden van zijn prachtige haikuboekencollectie is Max Verhart op zoek gegaan naar een permanente verblijfplaats voor deze collectie voor als hij deze zelf niet meer kon of wilde beheren. Het moest een plaats worden waar het voortbestaan ervan in hoge mate gegarandeerd kon worden. Alles overwegende is besloten dat zijn verzameling boeken uiteindelijk een plaats krijgt in het Poëziecentrum Gent, waar dus, als het over nog onbepaalde tijd eenmaal zover is, een der omvangrijkste Nederlandstalige haikuboekenverzamelingen in te zien zal zijn. Tot dat moment wordt er gestaag doorverzameld, aldus Verhart.

Hij is over de toekomst van zijn eigen boeken na gaan denken toen hij her en der losse boeken uit de eveneens ooit uitgebreide collecties van mevrouw van Tooren en Wanda Reumer tegenkwam in antiquariaten. Hij besloot zoveel mogelijk ervan te ‘redden’, en aangezien hem ook nog de bibliotheek van W.J. van der Molen toeviel na diens overlijden is zijn verzameling dermate interessant geworden dat het een zegen is te weten dat die later niet versnipperd zal raken.

Het zou een goed idee zijn wanneer iedereen met een mooie collectie boeken eens de tijd neemt om na te denken over wat daarmee later moet gebeuren. Aanbieden aan antiquariaten brengt nauwelijks iets op, maar wat veel belangrijker is: het betekent een enorm verlies voor de haikuliefhebbers die er op die manier nauwelijks meer bij kunnen.

Niet iedereen heeft natuurlijk een collectie met het gewicht van die van Verhart, vandaar dat het goed is om te overwegen bij één der grote collecties aan te sluiten. Wij willen hiervoor verwijzen naar de haikubibliotheek in het Poëziecentrum Nederland te Bredevoort (zie de binnenzijde van de voorkaft van Vuursteen).

Laat uw haikuboeken niet verloren gaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *