Haiku kern Rotterdam

Wat het water weetwathetwaterweet

In november 2011 heeft de haiku kern Rotterdam haar zesde bundel uitgegeven, nog juist voor het overlijden van Truus de Fonkert, die sinds 1983 actief deel nam aan de kern.

De kern bestaat uit een tiental kernleden die maandelijks bij elkaar komt om eigen werk met elkaar te bespreken en om zich in de ontwikkeling van de haiku te verdiepen.
De bundel draagt de titel: „wat het water weet” uit een haiku van Jaap de Mol.

„Het water, waarvan je alleen de oppervlakte ziet, verbergt een diepte, die je alleen maar kan vermoeden. Zo roept ook een goede haiku meer op dan er staat…”