Kern Almere

Haikukern AlmereNadat Nico van Dam en Hetty Glashorster  hadden kennis gemaakt, beide woonachtig in Almere-Buiten en haiku liefhebbers, ontstond de behoefte aan een haikukern in Almere. Eerdere pogingen van Hetty een Almeerse haikukern te vormen mislukten maar Nico zocht contact met enkele kennissen, waarmee hij in 2004  een boekje schreef over het betrekken van de Eilandenbuurt toen een geheel nieuwe wijk van Almere-Buiten. Deze schrijfsters, Dinie en An,  waren direct geïnteresseerd en zelfs bekend met de haikudichtvorm!

Zo kwam het op  2 november 2015 tot een eerste ontmoeting, een schuchter begin maar de klik was er en een nieuwe afspraak werd gemaakt.  18 januari 2016 vond de derde ontmoeting plaats en konden we zelfs een nieuwe deelneemster, Veronica,  welkom heten.

De kern bestaat uit vijf personen, een nog kleine kern  met als  voordeel dat er veel tijd is voor elkaar en het geven van  feedback bij het schrijven van haiku’s, toch is versterking zeer welkom!

Ongeveer om de zes weken komen we tezamen. Onze werkwijze is zoals in de meeste kernen, bij de ontmoeting heeft elk van ons een haiku bij zich om te bespreken met elkaar. De haiku wordt voorgelezen en nadat de anderen hun bevinding hierover hebben uitgesproken mag de dichter de haiku verder toelichten en kan er met elkaar zo nodig aan ‘gewerkt’ worden. Ook wordt wel vooraf een eerste (of tweede, of derde) regel gegeven die we ieder op eigen wijze proberen aan te vullen tot een haiku. We staan open voor suggesties om op creatieve  manier met haiku’s bezig te zijn en de kern levendig te houden.

Contactpersoon: hetty@glashorster.nl