Kern Almere

Haikukern Almere

De Kern Almere

Onze kern begon in 2015 met 5 personen. Twee jaar later verscheen de eerste bundel,  Een kring op de zeebodem, waarin onder andere haiku’s over Flevoland, de polder. Deze bundel is aan de voormalige wethouder van cultuur overhandigd. De kern telde toen al 9 haikudichters.

De kern komt de eerste zaterdag van de maand bij elkaar. Deze bijeenkomsten zijn er op gericht kennis en ervaring te delen met als doel samen verder te komen. Het schrijven én lezen van haiku’s zijn even belangrijk waarbij we ons ook bezighouden met andere dichtvormen zoals tanka, haibun, haiga en senryu.

Soms schrijven we naar aanleiding van een gezamenlijk overeengekomen thema, vaak ook is het onderwerp vrij. We bestuderen af en toe haiku’s die ons aanspreken van andere dichters en  proberen dan onder woorden te brengen wat het is, dat de haiku voor ons bijzonder maakt.  Of we nemen een deel van een klassieke haiku en maken er op eigen wijze een haiku van.

Sinds kort is het in de kern Almere mogelijk om digitaal deel te nemen aan de activiteiten waarin haiku’s geschreven en onderling uitgewisseld worden. Hiervoor gelden enige afspraken voor de werkwijze. Als u geïnteresseerd bent in deze mogelijkheid sturen wij u de afspraken graag toe.

Veel succes!
De Kern Almere.

Contactpersoon van de Kern Almere: hetty@glashorster.nl