Subsidie Vitale Haiku Kernen in Nederland

Haiku groeit door te delen. Vitale haikukernen zijn belangrijk voor het delen van de kennis over haiku en andere vormen van Japanse poëzie in Nederland. Het bestuur van de Haiku Kring Nederland wil graag de vitaliteit van de haikukernen in Nederland stimuleren.

Het doel van deze subsidieregeling is:
(a) verhoging van de kwaliteit van een goed geolied netwerk van vitale kernen
(b) vergroting naamsbekendheid van onze vereniging
(c) in het algemeen vergroting van de bekendheid van haiku en andere (Japanse) dichtkunsten.

Vanuit zo’n goed geolied netwerk kan:
(1) beginnend talent de nodige aandacht krijgen
(2) informatie snel worden uitgewisseld en zo een groot deel van de leden bereiken
(3) gewerkt worden aan de educatieve aspecten
(4) en wordt er niet op meer plaatsen tegelijk het wiel uitgevonden

Hieronder het subsidiereglement:

  • De subsidie is bedoeld voor bestaande en startende haikukernen in Nederland
  • De subsidie per haikukern bedraagt maximaal 125 euro per jaar
  • In de begroting van de HKN is een reservering gemaakt van 500 euro per jaar
  • Aanvragen van de subsidie gebeurt via een e-mail aan: secretarishkn@haiku.nl
  • In de aanvraag staat duidelijk omschreven wat het doel is van het project, waarbij belangrijk is dat het project zorgt voor meer bekendheid van haiku, of andere vormen van Japanse poëzie, in de regio van de haikukern
  • Het belang voor onze vereniging en haar doelstelling moet aantoonbaar aanwezig zijn en uit de aanvraag blijken
  • De aanvraag wordt besproken in een bestuursvergadering van de HKN in het voorjaar of het najaar.

Toegekende aanvragen zijn:
2023: Haikukern Utrecht. Wabi-Sabi tentoonstelling
2022: Haikukern Almere. Haiku publicatie rondom de Floriade