Kern Haaglanden

Algemeen

Gusta van Gulick (1925 – 2007) stond zowel aan de wieg van de Haiku Kring Nederland (HKN) als aan die van de Haikukern Haaglanden.  In 1980 is de Haikukern Haaglanden -voorheen Haikukern Den Haag- als één van de eerste kernen opgericht. Sommige kernleden zijn meer dan twintig jaar verbonden geweest aan deze Haikukern, hebben naam gemaakt binnen de HKN en individueel mooie bundels uitgebracht. Diverse haikuïsten zijn gekomen en gegaan. Op dit moment bestaat de kern uit zes leden.

Op de achterflap van de nieuwe bundel ‘Zes pijltjes rennen’ staat ons logo in een haiku weergegeven: 

Haaglandse haiku’s-
ogenblikervaringen
in de kern verwoord

 Leden

  • Karen de Boer
  • Kaat Deprez
  • Joyce Fredriksz
  • Louise de Groot
  • Willem Kasteleyn
  • Hanneke Lameijer

 Werkwijze

Onze kern komt één keer per zes weken op vrijdagmiddag bij elkaar. We doen dit afwisselend bij elkaar thuis. De eigen expertise brengen we in bij het bespreken van ieders geschreven haiku. Binnen onze groep zijn verschillende inzichten, opvattingen en ervaringen over hoe een haiku te schrijven. Ieders mening doet ertoe en juist daar leren we van. Wat ons bindt is de verwondering over alledaagse, kleine gebeurtenissen en het plezier om de schoonheid daarvan in een beperkt aantal lettergrepen te vangen.

De uitdaging voor ons is om diverse onderdelen van de Japanse poëzie- en prozavormen te onderzoeken en vorm te geven in een passende tekst. Meest voorkomend is het maken van haiku. Enkele van ons zenden werk in naar aanleiding van ‘wedstrijden’, georganiseerd door Haiku.nl of voor andere projecten. Enkele leden zijn lid van de Facebook: Haiku Nederland Groep

Publicaties

De haikukern heeft in de loop der jaren diverse bundels uitgegeven

* Niet meer verkrijgbaar

** De maan van vandaag   100 Haiku’s van Gusta van Gulick uit de periode 1980 – 2007      verzameld en geselecteerd door de leden van de -toen nog- Haagse Haikukern.                 ISBN978-94-6089-940-9    Boekscout.nl

Contact via kerncoördinator

Hanneke Lameijer
E-mail: hannekelameijer@gmail.com
M: 06-22216859