Ledenvergadering 2018

Op zaterdag 24 februari 2018 wordt van 12.00 tot 16.00 uur de ledenvergadering van Haiku Kring Nederland gehouden in Cultuurboerderij ‘Nieuwe Erven’, Heiligenbergerweg 144 in Amersfoort (wijk: Randenbroek). Met het openbaar vervoer bereikbaar vanaf station Amersfoort in maximaal 20 min met bus 77, 78, 80 en 82. Uitstappen bij de halte Haydnstraat.
Deze halte is op 50 meter loopafstand van de ‘Nieuwe Erven’. Voor de lunch wordt gezorgd.

In verband met het bestellen van de lunch stellen we het op prijs als u zich voor 21 februari 2018 opgeeft. Aanmelden gaat eenvoudig via onderstaand formulier:

Uw voornaam (verplicht veld):

Uw achternaam (verplicht veld):

Uw E-mailadres (verplicht veld):

Bent u aangesloten bij een Haiku Kern? Zo ja, welke?

captcha

De agenda voor het formele deel van de ledenvergadering is:

  1. Opening
  2. Vaststellen verslag van de vorige ledenvergadering
  3. Jaarverslag en Jaarrekening 2017
  4. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
  5. Begroting 2018 en vaststellen contributie 2018
  6. Benoeming bestuurders
  7. Rondvraag en sluiting

Het concept verslag van de ledenvergadering op 25 februari 2017 is gereed. Hieronder het concept verslag. De andere vergaderstukken voor de ledenvergadering zullen hieronder gepubliceerd worden: