Ledenvergadering 2019

Op zaterdag 16 maart 2019 wordt van 12.00 tot 15.00 uur de ledenvergadering van Haiku Kring Nederland gehouden in ‘EnsōSchool’, Aakstraat 62 in Amsterdam-Noord. Met het openbaar vervoer bereikbaar vanaf Amsterdam Centraal Station, metro M52 (Noord) nemen, uitstappen station Noorderpark. Aldaar bus 34 nemen en uitstappen op halte Statenjachtstraat. Oversteken en doorlopen naar voetpad achter de kerk De Ark. Parkeren is meestal geen probleem en gratis. Voor de lunch wordt gezorgd.

Het formele deel van de  ledenvergadering start om circa 12.30 uur en duurt tot circa 13.30. In verband met het bestellen van de lunch stellen we het op prijs als u zich voor 9 maart 2019 opgeeft. Aanmelden gaat eenvoudig via onderstaand formulier:

Uw voornaam (verplicht veld):

Uw achternaam (verplicht veld):

Uw E-mailadres (verplicht veld):

Bent u aangesloten bij een Haiku Kern? Zo ja, welke?

captcha

De agenda voor het formele deel van de ledenvergadering is:

  1. Opening
  2. Vaststellen verslag van de vorige ledenvergadering
  3. Jaarverslag en Jaarrekening 2018
  4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  5. Begroting 2019 en vaststellen contributie 2019
  6. Benoeming bestuurders
  7. HKN 40 jaar
  8. Rondvraag en sluiting

Hieronder de vergaderstukken voor de ledenvergadering: