Aan het Woord 2016

Aan het woord 2016 is verschenen en heeft de titel: tussen de tegels. Het is de achtste tweejaarlijkse bundel aan het woord met werk van leden van de Haiku Kring Nederland en het Haiku-centrum Vlaanderen en van leden van de haikukernen van beide verenigingen. Ieder lid dat werk inzendt vult een bladzijde.

De eerste aan het woord verscheen in 2000 zonder nadere titel. Vanaf 2002 werd aan de titel aan het woord steeds ook nog een eigen titel toegekend. Zo verscheen in 2002 schaduw van regen, in 2004 de tuin van toen en in 2006 een handvol schelpen. In 2008 werd het langs het wandelpad, in 2010 het fluitenkruid wuift, in 2012 er bloeit een stokroos, en in 2014 een eeuw tussen beiden.

De boekjes meten 10 x 14 cm (breedte x hoogte) en tellen omstreeks 100 bladzijden. Ze zijn leuk om te hebben en leuk om cadeau te doen – bijvoorbeeld met sinterklaas of kerstmis! Belangstellenden wordt gevraagd om voor de in 2016 te publiceren bundel werk in te zenden. Daarbij gelden de volgende regels:

– Deelname enkel voor leden van HKN en Haiku-centrum Vlaanderen en/of van een haikukern van die verenigingen

– Iedere inzender krijgt een bladzijde met drie haiku’s/senryu’s of twee tanka’s

– Een inzending bestaat uit minimaal het hiervoor genoemde aantal gedichten. Het maximum is zeven haiku’s/senryu’s of vijf tanka’s, waaruit de redactie dan kiest

– Er mag zowel nog ongepubliceerd als reeds gepubliceerd werk worden ingezonden

– Strikte toepassing van klassieke regels, zoals 5-7-5 lettergrepen en seizoenwoord, is niet vereist

– Iedere inzender dient bij inzending minstens één exemplaar van de uitgave te bestellen

– De prijs voor leden van HKN en Haikoe-centrum Vlaanderen bedraagt bij vooruitbestelling maximaal € 10,–exclusief verzendkosten. Als de kostprijs hoger uitvalt gaat de uitgave niet door

– Leden van kernen die geen lid zijn van HKN en Haikoe-centrum Vlaanderen betalen bij vooruitbestelling anderhalf keer de ledenprijs, dus maximaal € 15,–eveneens exclusief verzendkosten

– Deze prijzen gelden ook voor niet-inzenders, die de uitgave willen ontvangen

– Bij latere bestellingen is de prijs voor leden van HKN en Haiku-centrum Vlaanderen maximaal € 12,– en voor anderen € 16,–. De meeroplage voor nabestellen is echter beperkt.

–De uiterste inzenddatum voor gedichten is 1 mei 2016

– Inzendingen per e-mail graag sturen naar info@haiku.be

– Inzendingen per post – niet aangetekend naar: Redactie Aan het woord 2010 p/a Ferre Denis, Sporthalplein 201, b2610 Wilrijk

– Elke complete inzending bestaat uit:
a. de gedichten, liefst getypt of geprint, op één zijde van een a4, voorzien van de naam van de inzender
b. een bijlage met naam en adres van de inzender, onder vermelding van het aantal bundels dat men wenst te ontvangen en het gegeven of men al dan niet lid is van de HKN of het Haiku-centrum Vlaanderen

– Wie geen gedichten inzendt maar wel de bundel wil ontvangen, kan volstaan met het verstrekken van de onder b. gevraagde informatie.

– De redactie bestaat uit Corrie van Tright, Nol Hovens en Ferre Denis.

– De bundel verschijnt uiterlijk in november 2016, maar zoveel eerder als mogelijk is.

– Bestelde exemplaren worden tegen contante betaling uitgereikt op ledenbijeenkomsten van HKN en Haiku-centrum Vlaanderen, om te besparen op portokosten. Bestelde maar niet opgehaalde exemplaren worden later per post verstuurd, vergezeld van een rekening voor de kosten van de bestelling en de verzending.

Aan het woord biedt ruimte aan àlle leden en kernleden. Maak daar gebruik van!