Aan het Woord 2018

In 2018 verschijnt de tiende tweejaarlijkse bundel “Aan het Woord” met werk van leden van de Haiku Kring Nederland  en het Haiku-centrum Vlaanderen en van leden van de haikukernen van beide verenigingen. Ieder lid dat werk inzendt krijgt een bladzijde.

De eerste aan het woord verscheen in 2000 zonder nadere titel. Vanaf 2002 werd aan de titel aan het woord steeds ook nog een eigen titel toegekend. Zo verscheen in 2002 schaduw van regen, in 2004 de tuin van toen en in 2006 een handvol schelpen. In 2008 werd het langs het wandelpad, in 2010 het fluitenkruid wuift, in 2012 er bloeit een stokroos, 2014 een eeuw tussen beiden en in 2016 tussen de tegels.

De boekjes meten 10 x 14 cm (breedte x hoogte) en tellen omstreeks 100 bladzijden. Ze zijn leuk om te hebben en leuk om cadeau te doen – bijvoorbeeld met sinterklaas of kerstmis!

Belangstellenden wordt gevraagd om voor de in 2018 te publiceren tiende uitgave werk in te zenden. Daarbij gelden de volgende regels:

– Leden van HKN  en Haiku-centrum Vlaanderen en/of van een haikukern van die verenigingen mogen meedoen.

– Iedere inzender krijgt een bladzijde met drie haiku’s/senryu’s of twee tanka’s.

– Een inzending bestaat uit minimaal het hiervoor genoemde aantal gedichten. Het maximum is zeven haiku’s/senryu’s of vijf tanka’s, waaruit de redactie dan kiest.

– Er mag zowel nog ongepubliceerd als reeds gepubliceerd werk worden ingezonden.

– Strikte toepassing van klassieke regels, zoals 5-7-5 lettergrepen en seizoenwoord, is niet vereist.

– Iedere inzender dient bij inzending minstens één exemplaar van de uitgave te bestellen.

– De prijs voor leden van HKN en Haiku-centrum Vlaanderen bedraagt bij vooruitbestelling maximaal € 10,- exclusief verzendkosten. Als de kostprijs hoger uitvalt gaat de uitgave niet door.

– Leden van kernen die geen lid zijn van HKN en Haiku-centrum Vlaanderen betalen bij vooruitbestelling €12 eveneens exclusief verzendkosten.

– Deze prijzen gelden ook voor niet-inzenders, die de uitgave willen ontvangen.

– Bij latere bestellingen is de prijs voor leden van HKN en Haiku-centrum Vlaanderen maximaal €12,- en voor anderen €14-. De meeroplage voor nabestellen is echter beperkt.

– De uiterste inzenddatum is 1 mei 2018.

– Inzendingen (per post – niet aangetekend) graag sturen naar:

Redactie Aan het woord 2018
p/a Ferre Denis,
Sporthalplein 201, B 2610 Wilrijk, België
of (per e-mail): info@haiku.be

– Elke inzending bestaat uit:

a. de gedichten, liefst getypt of geprint, op één zijde van een A4, voorzien van de naam van de inzender.

b. een bijlage met naam en adres van de inzender, vermelding van het aantal bundels dat men wenst te ontvangen en het gegeven of men al dan niet lid is van HKN of Haiku-centrum Vlaanderen.

– Wie niet inzendt maar wel de bundel wil ontvangen, kan volstaan met het verstrekken van de onder b. Gevraagde informatie.

– De redactie bestaat uit Ferre Denis, Nol Hovens en Luc lambrecht.

– De bundel verschijnt uiterlijk in november 2018, maar zoveel eerder als mogelijk is.

– Bestelde exemplaren worden tegen contante betaling uitgereikt op ledenbijeenkomsten van HKN en Haiku-centrum Vlaanderen, zodat geen portokosten verschuldigd zijn.

Bestelde maar niet opgehaalde exemplaren worden later per post verstuurd, vergezeld van een rekening voor de kosten van de bestelling en de verzending.

“Aan het Woord” biedt ruimte aan àlle leden en kernleden. Maak daar gebruik van!