Aan het Woord 2022

In 2022 verschijnt voor de twaalfde keer de tweejaarlijkse bundel ‘Aan het woord’. Deze bundel biedt ruimte aan alle leden van de Haiku Kring Nederland en het Haiku-centrum Vlaanderen, of van een daaraan verbonden haikukern. Iedere inzender krijgt één bladzijde met drie haiku’s/senryu’s of twee tanka’s. De prijs van de bundel bedraagt 10 euro (excl. verzendkosten).

Voorwaarde voor publicatie:

 • het lidmaatschap van het H-cV of de HKN en/of van een haikukern
 • 3 haiku’s of 2 tanka’s inzenden, naar keuze uit ongepubliceerd of reeds gepubliceerd werk; de strikte toepassing van 5-7-5 lettergrepen of een seizoenwoord is niet vereist.
 • inzending uiterlijk 1 mei 2022
 • inzendingen bij voorkeur per e-mail naar:
  aanhetwoord@hotmail.com met daarbij een verklaring dat je lid bent van een van de verenigingen en/of van een haikukern, de vermelding van het gewenste aantal bundels (minimaal één) en je postadres.
  of per post naar: 
  Aan het woord 2022
  p/a Riet De Bakker
  Schooldreef  78
  B – 2920 Kalmthout

In dat laatste geval de gedichten, liefst getypt of geprint, op één zijde van een A4, voorzien van naam en adres, met op een aparte bijlage een verklaring dat je lid bent van de HKN of het H-cV of een haikukern, de vermelding van het gewenste aantal bundels (minimaal één), en ook op dit blad je naam en postadres.

Ook niet-inzenders kunnen de bundel bestellen, volgens hierboven vermelde informatie.

In het najaar kunnen bestelde bundels afgehaald worden bij ledenvergaderingen of een ontmoetingsdag, zodat er geen verzendkosten betaald hoeven te worden. Niet opgehaalde exemplaren worden nagestuurd met een ingesloten rekening.

De redactie 2022 bestaat uit : Riet De Bakker, Jan Guichelaar, Henk van der Werff en Jean-Marie Werrebrouck.