Aanmelding bij Haiku Kring Nederland

Hartelijk welkom bij Haiku Kring Nederland!

Fijn dat je deze stap hebt gezet. Ik hoop dat je bij onze vereniging veel haiku-inspiratie zult vinden. Hieronder vind je enkele algemene, praktische zaken op een rijtje.

Een pakketje met hierin een recent exemplaar van ons kwartaaltijdschrift ‘Vuursteen’ en onze folder ‘Haiku: meer dan er staat’ zal naar jouw adres verstuurd gaan worden.

Ik wens je veel plezier bij het lezen én schrijven van haiku en hoop jou op de ledenvergadering en/of op de ontmoetingsdag te mogen begroeten.

met vriendelijke groet, Inge Steenmeijer

Tips, informatie

Wilt u als beginnende haiku-schrijver weten wat een haiku, een senryu, een tanka, of een haibun is? Of wilt u als gevorderd haikuschrijver u verder verdiepen? Neemt u dan een kijkje op onze website, bijvoorbeeld onder ‘Haikupedia’, waar u onder meer kunt vinden wat een haiku is, waar voorbeelden staan, en waar de geschiedenis van de haiku wordt beschreven. Of onder ‘Educatie’ waar waardevolle tips staan voor starters en voor gevorderden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt vanaf de datum van aanmelding tot en met 31 december van dat jaar, en wordt daarna steeds met ingang van 1 januari twaalf maanden voortgezet, tenzij vόόr 1 december het lidmaatschap is opgezegd.

De jaarlijkse contributie is vooraf verschuldigd en bedraagt, inclusief het kwartaalblad Vuursteen, € 35,00. Voor aanmeldingen die ná 30 juni zijn binnengekomen, geldt voor het eerste jaar een gereduceerd tarief van € 17,50.

Wilt u het verschuldigde bedrag alstublieft overmaken op rekening nummer NL 04 INGB 0004 4172 31 ten name van Haiku Kring Nederland te Kampen? Vriendelijk verzoek om bij de betaling te vermelden: (1) uw naam en (2) “contributie HKN”. Alvast dank daarvoor.

Kwartaalblad Vuursteen

Aan het begin van ieder seizoen ontvangt u ons kwartaalblad Vuursteen, een mooi en leerzaam blad. Vuursteen is voor HKN-leden ook online verkrijgbaar. Zie: vuursteen.online

U kunt een actieve bijdrage leveren bijvoorbeeld door deel te nemen aan een kukai (wedstrijd) die in de regel twee keer per jaar wordt uitgeschreven en in Vuursteen wordt aangekondigd.

Persoonsgegevens; privacy wetgeving

Met uw persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. Uw adresgegevens worden gebruikt voor de verzending van Vuursteen en voor de verzending van onze e-mail Nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden en alleen binnen onze vereniging, inclusief de redactie van Vuursteen, gebruikt. Bij uw aanmelding bent u reeds akkoord gegaan met onze regeling. Mocht u hier niettemin bezwaar tegen hebben, dan hoor ik dit natuurlijk graag.

Lokale haiku kernen

Haiku groeit door te delen. Wellicht vindt u het leuk om uw haiku’s te delen met andere leden? Hiervoor kunt u terecht bij een kern bij u in de buurt. Op onze website onder https://haiku.nl/haiku-kernen-in-nederland/ vindt u de contactgegevens van onze kernen.

Overige zaken: e-boeken; haiku-ontmoetingsdag; ledenvergadering

Speciaal voor leden van de HKN is het mogelijk om e-boeken vol prachtige haiku’s te downloaden. De online haikubibliotheek is voor HKN-leden toegankelijk via: https://www.vuursteen.online/

Ieder jaar in september/oktober organiseren we een ontmoetingsdag waarbij de leden workshops kunnen volgen en – zoals de naam al zegt – elkaar kunnen ontmoeten.

Ten slotte is er in het voorjaar een ledenvergadering waarin gedane en te verwachte zaken worden doorgenomen. Of en op welke datum, welke locatie en onder welke voorwaarden de ledenvergadering kan plaatsvinden, zal in een nieuwsbrief worden gecommuniceerd.