Verslag Ontmoetingsdag 2019

Ontspannen was het, gemoedelijk, de HKN ontmoetingsdag op kasteel Cannenburch op zaterdag 23 oktober jl. Ruim vijftig leden en introducees ontmoetten elkaar in het voormalige koetshuis. Kennismakingen, weerzien, gesprekken, een fijne lezing en leerzame workshops in een heerlijke ambiance.

Voorafgaand aan de lunch splitste de groep zich op om te gaan wandelen in het kasteelpark of, naar keuze, voor een rondleiding door het kasteel. De leden van de kern Veluwe had dit jaar de organisatie op zich genomen en dat bleken ze goed te kunnen. De catering was verzorgd en smakelijk. Blijkens de vele positieve reacties hebben de deelnemers genoten.

Voor de lezing hadden we Inge Klompmakers als kundige gastspreker. De drie workshops werden door eigen leden verzorgd: Arie de Kluijver, Marian Poyck en Hans Reddingius. Voor de tweede maal werd de Paul Merckenprijs uitgereikt. Dit keer voor schrijvers die de mooiste haiku suite hadden ingezonden. De jury, bestaande uit Marian Poyck en Adri van den Berg, gaf vooraf een buitengewoon leerzame verantwoording van hun keuzes: een mini college haiku en suite ineen! Hoe wil je ook de meer dan 300 inzendingen kunnen beoordelen als je daar tevoren niet een maatstaf voor hebt geformuleerd. Klassewerk! Er waren drie prijzen; de derde prijs werd gedeeld. De eerste prijs ging naar Joanne van Helvoirt, de tweede naar Luc Lambrecht, de derde, gedeelde, prijs naar Riet de Bakker en Karen de Boer. Het juryrapport staat op deze webpagina: https://haiku.nl/Haiku-Suite-Wedstrijd-2019

Het was een geslaagde dag. Aan het eind van de middag werd Sjaan Bos bedankt voor haar jarenlange inzet op het HKN ledensecretariaat. In de afsluiting sprak voorzitter Arie de Kluijver woorden van dank voor de organisatie door haikukern Veluwe (Ellen van den Ende, Jan Guichelaar, Piet van Sluys en Nico van Dam) en hij gaf een korte vooruitblik op 2020: een HKN jubileumjaar.

Verslag door Nico van Dam. Foto’s door Piet van Sluys.