Ledenvergadering 2016

Op zaterdag 27 februari 2016 werd van 11.00 tot 14.30 uur de ledenvergadering van Haiku Kring Nederland gehouden in De Grondslag aan de Kampweg 50 in Bunnik.

Hieronder het concept-verslag van deze ledenvergadering en de vastgestelde versies van het jaarverslag 2015, de jaarrekening 2015 en het verslag van de vorige ledenvergadering:

Na de lunch werd van gedachten gewisseld over de toekomst van Haiku Kring Nederland. Zoals van tevoren aangekondigd, is hier geen verslag van gemaakt. Elk aanwezig lid heeft zijn/haar belangrijke punten kunnen toelichten en op een post-it geschreven. In de eerstvolgende bestuursvergadering zal gesproken worden over deze punten. De genoemde punten zijn vastgelegd in dit document: Input ledenvergadering 2016 toekomst HKN