Ledenvergadering 2017

Op zaterdag 25 februari 2017 werd van 11.00 tot 14.30 uur de ledenvergadering van Haiku Kring Nederland gehouden in De Grondslag aan de Kampweg 50 in Bunnik. Voor de lunch was het formele deel van de vergadering. Na de lunch werd een workshop ‘ Train de trainers’ gegeven door Jaap de Mol.

De agenda voor het formele deel van de ledenvergadering:
  1. Opening
  2. Vaststellen verslag van de vorige ledenvergadering
  3. Jaarverslag en Jaarrekening 2016
  4. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
  5. Begroting 2017 en vaststellen contributie 2017
  6. Benoeming bestuurders
  7. Notitie Simon Buschman: ‘van HKN naar Haiku en Tanka Kring Nederland’
  8. Rondvraag en sluiting

Het concept verslag van de ledenvergadering op 25 februari 2017 is gereed. Hieronder het concept verslag en de besproken vergaderstukken: