Ledenvergadering HKN 2024

Op zaterdagmiddag 17 februari 2024 van 14.00 tot 16.00 uur is de HKN Ledenvergadering 2024 gehouden in de Groene zaal van het Coda Museum Apeldoorn.

De agenda was:

 1. Inloop met koffie en thee vanaf 13.30 uur
 2. Opening van de ledenvergadering om 14.00 uur en mededelingen
 3. Vaststellen verslag van de vorige ledenvergadering
 4. Jaarverslag en Jaarrekening 2023
 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 6. Begroting 2024
 7. Nieuwe financiële administratie E-Boekhouden
 8. Rooster van aftreden bestuurders
 9. Haiku-Ontmoetingsdag in Antwerpen met als thema ‘Tan-Renga’
 10. Rondje langs de Haikukernen
 11. Rondvraag en sluiting

Hieronder het verslag van de ledenvergadering en de vergaderstukken, met veel dank aan onze secretaris Inge Steenmeijer:


Concept verslag ledenvergadering 2023
Concept jaarverslag 2023