Max Verhart – Only the white

George Swedeonly the white

Max Verhart, only the white: haiku & haiga
’t schrijverke, ‘s Hertogenbosch 2008
48 pages. ISBN 978809482-6-6.

Max Verhart is een van die zeldzame personen die in twee talen goed kan schrijven – in zijn moedertaal Nederlands en in het Engels. Deze bundel is volledig in het Engels (met slechts enkele foutjes) en bevat 86 haiku’s (gecentreerd gezet) en 15 haiga’s.

De glossy omslag en pagina’s zijn niet gebruikelijk voor haikupublicaties, maar ze ondersteunen de inhoud goed, vooral Verharts kleurenfotocollages voor de haiga’s, in 12 waarvan hij eigen haiku’s gebruikt; in de overige drie zijn dat haiku’s van Marlène Buitelaar, Taneda Santoka (in een vertaling van Hiroaki Sato) en Jim Kacian.

Een treffende haiga van Verhart alleen toont een Andy Warholachtige paginavullende herhaling van twee blondjes met blote borsten, die hoofd-aan-hoofd staan, zowel rechtop als ondersteboven.
Tegen die achtergrond schrijft Verhart hoofdletterloos:

dreary morning –                                  (sombere ochtend –
again my mailbox                                  heel mijn mailbox
full of spam                                            weer vol spam)

Hier nog drie willekeurig gekozen haiku’s uit het haikudeel:

lone walk –                                            (eenzame wandeling –
a curlew calls                                         een wulp roept
a curlew                                                  een wulp)

haiku conference                                  (haikuconferentie
a poet waving coolness                         een dichter wuift koelte
into the room                                         de zaal in)

bank holiday                                         (nationale feestdag
business as usual                                   de gebruikelijke drukte
at the anthill                                           op de mierenhoop)

Zoals deze voorbeelden laten zien kunnen Verharts haiku’s wedijveren met die van vooraanstaande haikudichters voor wie Engels de eerste taal is.

(In het Engels verschenen in Frogpond 2008, nr 3. Voor belangstellenden volgt hier de oorspronkelijke tekst:
Max Verhart is one of those rare individuals who can write weIl in two languages his native Dutch and also in English. This collection is entirely in English (with only a few errors) and features 86 haiku (in center alignment) and 15 haiga. The glossy cover and pages are not typical of haiku publications but serve the content weIl, especially Verhart’s color photo collages for the haiga, for which he uses 12 of his own haiku – the remaining three being by Marlène Buitelaar, Taneda Santoka (translated by Hiroaki Sato) and Jim Kacian. An eye-catching haiga solely by Verhart has an Andy Warhol page-filling repetition of two bare-breasted blondes, standing head-to-head, both right-side-up and upside-down. Against this background, Verhart has handprinted in lower case: dreary morning – / again my mailbox / fuil of spam. From the haiku section, here are three picked at random: lone walk- / a curlew calls / a curlew,. haiku conference / a poet waving coolness / into the room; bank holiday / business as usual / at the anthill. As these choices reveal, Verhart’s haiku rival those of prominent haiku poets for whom English is the first language.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *