Haiku – een kleine regenboog

Haiku - een kleine regenboogBloemlezing van Nederlandse en Vlaamse haiku

Uitgegeven in: 1993
Aantal pagina’s: 88
Uitgegeven door: Uitgeverij Kairos
ISBN: 90 7033 807 6

Op platte wagens
vervoert een langzame trein
hoofdzakelijk niets.

Jan Caro

De lange schoolgang –
in elk venster een ander
wolkenschilderij

Johanna Lismont

Tekst binnenflap:
Haiku – Een kleine regenboog is een representatieve bloemlezing van Nederlandse en Vlaamse haiku, een waardig vervolg op de eerdere Kairos-bloemlezingen Haiku – Een vroege pluk (1981) en Haiku – Een vierkantje zon (1984)

Haiku is de kleinste poëzievorm die we kennen. De ongeveer zeventien lettergrepen, verdeeld over drie korte regels, noodzaken de dichter zich te beperken.
Haiku is een direct beeldende poëzie waarbij de zintuigelijke waarneming samenvalt met een subjectieve ervaring. Het gaat om de essentie van woord en beeld, om de totaalindruk die bij de lezer wordt opgeroepen. Haiku is poëzie om te lezen en te herlezen – een haiku geeft bij eerste lezing zelden al z’n geheimen prijs.

In navolging van ontwikkelingen elders in het Westen ontstond in de zestiger jaren ook onder Nederlandse kunstenaars (o.m. J.C. van Schagen) interesse voor haiku. De bloemlezing Haiku – een jonge maan (1973) vertaald en ingeleid door J. van Tooren maakte de versvorm echter pas in brede kring bekend.

De klassieke Japanse haiku was sterk gebonden aan de natuur en de seizoenen. Een veel grotere variatie aan thema’s vinden we in de senryu, als versvorm identiek aan de haiku. In deze verzen zijn vooral mens en dier, met een glimlach van herkenning, het onderwerp van poëzie en scherts. De haiku-dichter in het Westen voelt zich nauwelijks gehinderd door het – ook in Japan vervagende – onderscheid tussen haiku en senryu, en komt bovendien vanuit de eigen poëtische traditie als vanzelf tot andere opvattingen. Geleidelijk is er in het Nederlandse taalgebied een grote verscheidenheid aan haiku ontstaan die een aanwinst zijn voor onze toch al zo rijke poëzie.

haikudichters:
Addie Abelman (2 haiku’s)
Rolf Jan den Adel (1 haiku)
Lia Barbiers (1 haiku)
Joop H. Barlage (1 haiku)
Tom Becks (1 haiku)
Adri van de Berg (4 haiku’s)
Fred Bergwerff (1 haiku)
Frank Berkelmans (2 haiku’s)
An Bijvoet (1 haiku)
Gaby Bleijenbergh (4 haiku’s)
Anne Blonk (1 haiku)
Ben Bos en Annette Bos-de Valk (4 haiku’s)
Diddy Bossina-de Vries (2 haiku’s)
Hissina Bresters (2 haiku’s)
Miche Van den Broeck (2 haiku’s)
Janny ten Broeke (2 haiku’s)
Kees Buurman (4 haiku’s)
Jan Caro (1 haiku)
Frank Daen (2 haiku’s)
Henri Decorte (1 haiku)
Job Degenaar (4 haiku’s)
Régine Dendooven (1 haiku)
Ferre Denis (2 haiku’s)
Piet Dietze (1 haiku)
J.H. van Dijk (2 haiku’s)
Lies Drenth-Vermeulen (1 haiku)
Paula van den Elshout (1 haiku)
Hank Elte-Schülein (2 haiku’s)
Truus de Fonkert (4 haiku’s)
Jaak Fontier (4 haiku’s)
Yka Frijlink-Stienstra (2 haiku’s)
Anton Gerits (4 haiku’s)
Maria van Gerwen (1 haiku)
Servaas Goddijn (2 haiku’s)
Loeke Groenendal (2 haiku’s)
Gerda van Grunningen (1 haiku)
Staf de Gruyter (1 haiku)
Ludo Haesaerts (1 haiku)
Heleen Hardon (4 haiku’s)
Magda Heesen-van den Hemel (1 haiku)
Johanna W.P. van Hell (2 haiku’s)
Kees Hermis (2 haiku’s)
E. Hey-de Herder (2 haiku’s)
Frans Hiddema (2 haiku’s)
Jet Holleman (2 haiku’s)
Gaby Hoogenstraaten (2 haiku’s)
Fred Hopman (1 haiku)
Hilda Hoving (2 haiku’s)
Nanneke Huizinga (4 haiku’s)
Joop van Hulzen (1 haiku)
Bas van Iersel (2 haiku’s)
Jola de Jager (1 haiku)
Marianne Kiauta (2 haiku’s)
Hans Kilian (2 haiku’s)
Ruud Kolenberg (1 haiku)
Annie van der Kooy (2 haiku’s)
Dick Krijnders (4 haiku’s)
Johanna Kruit (1 haiku)
Gerdien C. Kuiper (4 haiku’s)
Kees Lautenschütz (4 haiku’s)
C. Lavertu (1 haiku)
Silva Ley (1 haiku)
Inge Lievaart (4 haiku’s)
Johanna Lismont (4 haiku’s)
Els Lock (2 haiku’s)
Willem van Lookeren Campagne (2 haiku’s)
Bart Mesotten (4 haiku’s)
Gertrude Meyling (4 haiku’s)
Jo van der Molen-Gütlich (2 haiku’s)
W.J. van der Molen (4 haiku’s)
Mark Neijssel (1 haiku)
Karel Numan (4 haiku’s)
Caty Oude Luttikhuis-de Zwart (1 haiku)
Loes den Ouden (1 haiku)
Toon van Overstraeten (4 haiku’s)
Nelly Pels (2 haiku’s)
Cas. J. Pepers (2 haiku’s)
Jan van der Pol (2 haiku’s)
Anna Rebel (1 haiku)
Hans Reddingius (2 haiku’s)
Pauline Regensburg (4 haiku’s)
Wietske Rietsema (2 haiku’s)
Dick Roggen (2 haiku’s)
Dick Ronner (1 haiku)
H.J. de Roy van Zuydewijn (4 haiku’s)
Eveline Rutgers (2 haiku’s)
Geertje Scheenhart (2 haiku’s)
Anneke Schenk (2 haiku’s)
Hilda Scheper (2 haiku’s)
Heidi van Schuylenbergh (4 haiku’s)
Marianne Six Dijkstra (2 haiku’s)
Marcel Smets (4 haiku’s)
Cor J.Span-van de Repe (1 haiku)
Jan Spierdijk (4 haiku’s)
Hubert de Splenter (4 haiku’s)
Ina Stabergh (2 haiku’s)
Jef Stet (2 haiku’s)
Ada Suir (1 haiku)
C.Sykora (1 haiku)
Jopie H.Tangel (1 haiku)
Machtelt van Thiel (2 haiku’s)
Clara Timmermans (4 haiku’s)
Corrie van Tright (2 haiku’s)
F.L.Tromp (1 haiku)
Luc Vanderhaeghen (2 haiku’s)
Lidewijde Veeger-Poelmann (2 haiku’s)
Max Verhart (4 haiku’s)
Agnes Verhulst (1 haiku)
Herwig Verleyen (4 haiku’s)
Rianne Vermeulen (1 haiku)
Bob Verstraete (4 haiku’s)
Lutha de Vries-van Heerde (2 haiku’s)
Marian de Wit (1 haiku)
Thea Witteveen (2 haiku’s)
Helena Wolthers (4 haiku’s)
Caroline Zegerman (4 haiku’s)
Jaap Zijlstra (4 haiku’s)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *