Haiku – een kleine regenboog

Haiku - een kleine regenboog

Bloemlezing van Nederlandse en Vlaamse haiku

Uitgegeven in: 1993
Aantal pagina’s: 88
Uitgegeven door: Uitgeverij Kairos
ISBN: 90 7033 807 6

Op platte wagens
vervoert een langzame trein
hoofdzakelijk niets.

Jan Caro

De lange schoolgang –
in elk venster een ander
wolkenschilderij

Johanna Lismont

Tekst binnenflap:
Haiku – Een kleine regenboog is een representatieve bloemlezing van Nederlandse en Vlaamse haiku, een waardig vervolg op de eerdere Kairos-bloemlezingen Haiku – Een vroege pluk (1981) en Haiku – Een vierkantje zon (1984)

Haiku is de kleinste poëzievorm die we kennen. De ongeveer zeventien lettergrepen, verdeeld over drie korte regels, noodzaken de dichter zich te beperken.
Haiku is een direct beeldende poëzie waarbij de zintuigelijke waarneming samenvalt met een subjectieve ervaring. Het gaat om de essentie van woord en beeld, om de totaalindruk die bij de lezer wordt opgeroepen. Haiku is poëzie om te lezen en te herlezen – een haiku geeft bij eerste lezing zelden al z’n geheimen prijs.

In navolging van ontwikkelingen elders in het Westen ontstond in de zestiger jaren ook onder Nederlandse kunstenaars (o.m. J.C. van Schagen) interesse voor haiku. De bloemlezing Haiku – een jonge maan (1973) vertaald en ingeleid door J. van Tooren maakte de versvorm echter pas in brede kring bekend.

De klassieke Japanse haiku was sterk gebonden aan de natuur en de seizoenen. Een veel grotere variatie aan thema’s vinden we in de senryu, als versvorm identiek aan de haiku. In deze verzen zijn vooral mens en dier, met een glimlach van herkenning, het onderwerp van poëzie en scherts. De haiku-dichter in het Westen voelt zich nauwelijks gehinderd door het – ook in Japan vervagende – onderscheid tussen haiku en senryu, en komt bovendien vanuit de eigen poëtische traditie als vanzelf tot andere opvattingen. Geleidelijk is er in het Nederlandse taalgebied een grote verscheidenheid aan haiku ontstaan die een aanwinst zijn voor onze toch al zo rijke poëzie.

haikudichters:
Addie Abelma
Rolf Jan den Adel
Lia Barbiers
Joop H. Barlage
Tom Becks
Adri van de Berg
Fred Bergwerff
Frank Berkelmans
An Bijvoet
Gaby Bleijenbergh
Anne Blonk
Ben Bos en Annette Bos-de Valk
Diddy Bossina-de Vries
Hissina Bresters
Miche Van den Broeck
Janny ten Broeke
Kees Buurman
Jan Caro
Frank Daen
Henri Decorte
Job Degenaar
Régine Dendooven
Ferre Denis
Piet Dietze
J.H. van Dijk
Lies Drenth-Vermeulen
Paula van den Elshout
Hank Elte-Schülein
Truus de Fonkert
Jaak Fontier
Yka Frijlink-Stienstra
Anton Gerits
Maria van Gerwen
Servaas Goddijn
Loeke Groenendal
Gerda van Grunningen
Staf de Gruyter
Ludo Haesaerts
Heleen Hardon
Magda Heesen-van den Hemel
Johanna W.P. van Hell
Kees Hermis
E. Hey-de Herder
Frans Hiddema
Jet Holleman
Gaby Hoogenstraaten
Fred Hopman
Hilda Hoving
Nanneke Huizinga
Joop van Hulzen
Bas van Iersel
Jola de Jager
Marianne Kiauta
Hans Kilian
Ruud Kolenberg
Annie van der Kooy
Dick Krijnders
Johanna Kruit
Gerdien C. Kuiper
Kees Lautenschütz
C. Lavertu
Silva Ley
Inge Lievaart
Johanna Lismont
Els Lock
Willem van Lookeren Campagne
Bart Mesotten
Gertrude Meyling
Jo van der Molen-Gütlich
W.J. van der Molen
Mark Neijssel
Karel Numan
Caty Oude Luttikhuis-de Zwart
Loes den Ouden
Toon van Overstraeten
Nelly Pels
Cas. J. Pepers
Jan van der Pol
Anna Rebel
Hans Reddingius
Pauline Regensburg
Wietske Rietsema
Dick Roggen
Dick Ronner
H.J. de Roy van Zuydewijn
Eveline Rutgers
Geertje Scheenhart
Anneke Schenk
Hilda Scheper
Heidi van Schuylenbergh
Marianne Six Dijkstra
Marcel Smets
Cor J.Span-van de Repe
Jan Spierdijk
Hubert de Splenter
Ina Stabergh
Jef Stet
Ada Suir
C.Sykora
Jopie H.Tangel
Machtelt van Thiel
Clara Timmermans
Corrie van Tright
F.L.Tromp
Luc Vanderhaeghen
Lidewijde Veeger-Poelmann
Max Verhart
Agnes Verhulst
Herwig Verleyen
Rianne Vermeulen
Bob Verstraete
Lutha de Vries-van Heerde
Marian de Wit
Thea Witteveen
Helena Wolthers
Caroline Zegerman
Jaap Zijlstra

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *